Gıda Hattı

Arazi toplulaştırmada DSİ devrede!

26 Ağustos 2019, 11:33
Paylaş
Arazi toplulaştırmada DSİ devrede!

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirecek.

Arazi toplulaştırma projeleri ile sulama projeleriyle paralel yürütülecek.

8.2 milyon hektar alanda toplulaştırma projeleri yürütülüyor

Yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu ülkemizde, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının 14.2 milyon hektarı ise arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında, bu zamana kadar 3.6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.

Arazi toplulaştırmada yetki, sulama projelerini yapan DSİ’ye geçti

Arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerini birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren DSİ Genel Müdürlüğümüze verildi” diye konuştu.

2018 yılında 496 bin hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını belirten Pakdemirli, “DSİ olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Bu sayede kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf edilecek

Toplulaştırma işlemlerinin sulama projeleriyle paralel yürütülmesinin sulama yatırım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını da ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şöyle devam etti:

 “Sulama projelerinde kanalların ve yolların planlamasını yaparken kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, parsel sınırlarına bağlı kalıyoruz. Yani bu kanallar ve yollar arazi sınırlarından geçiriliyor. Dolayısıyla parsellerin küçük, şekillerinin düzensiz olması kanal boylarını gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmaya bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalınmadığı için maliyetlerde tasarruf sağlanıyor.”

Çiftçi gelirlerinde yüzde 25’lik artış

2019 yılında 153 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığının altını çizen Pakdemirli, “Toplulaştırma sayesinde köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt masrafları da azalıyor. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde en az yüzde 25 artış sağlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.