Gıda Hattı

Araştırmacılar antibiyotik direncinin bakteriler arasında nasıl yayıldığını tahmin ediyor

30 Mayıs 2022, 10:43
Paylaş
Araştırmacılar antibiyotik direncinin bakteriler arasında nasıl yayıldığını tahmin ediyor

Bu keşif araştırmacıların patojenik bakterilerin çeşitli antibiyotik türlerine karşı ne zaman direnç geliştirebileceğini daha kolay tahmin etmelerini sağlayacak gibi görünüyor. Keşif, daha sık kullanılması gereken mevcut antibiyotikleri de belirleyebilecek.

Bakteriler birbirleriyle gen alışverişinde bulunabilirler. Bu aktarım antibiyotik direnç genlerinin bir bakteriden diğerine aktarılabileceği ve daha sonra antibiyotiğe dirençli hale geleceği anlamına gelir.

Antibiyotik direnci büyük bir halk sağlığı sorunu olarak biliniyor. Patojenik bakteriler arasındaki antibiyotik direnç genlerinin değişimi, her türlü korkunç senaryoyu barındırabilen bir kara kutu.

Yeni bir çalışmada, Danimarka'daki araştırmacılar hangi bakterilerin antibiyotik direnç genlerini birbirine aktarma potansiyeline sahip olduğunu ve böylece muhtemelen çeşitli antibiyotiklere dirençli hale geldiğini haritalamak için birkaç bin bakteri türünden genom verilerini kullandılar.

Profesör Morten Sommer, "Bu yaklaşım, antibiyotik geliştirenler veya halk sağlığı alanında çalışanlar için değerli bir bilgi olan patojenik bakterilere hangi direnç genlerinin aktarılabileceğini tahmin etmemizi sağlıyor" diye açıklıyor.

Bakteriler antibiyotik direncini iki şekilde aktarabilir

Morten Sommer ve meslektaşları, bakterilerin antibiyotik direncini nasıl yaydığını anlamak için çalışma yapıyorlar.

Bakteriler antibiyotiklere iki şekilde direnç geliştirebilir.

  • Kendi genomlarının parçaları mutasyona uğrayabilir ve böylece onları bir antibiyotiğe dirençli hale getirebilir.
  • Diğer yol, yatay gen transferinde başka bir bakteriden direnç kalıtım yoluyla almaktır; antibiyotik direnç genleri, genetik materyalin küçük dairesel bir parçası olan bir plazmit üzerinde bir bakteriden diğerine aktarılır.

Araştırmacılar, gelişmiş matematiksel modeller kullanarak, antibiyotik direnç genlerinin bakteriler arasında nasıl aktarıldığını haritaladılar. Bu, bakterileri antibiyotik direnç genlerini birbirlerine ne kadar iyi aktardıklarına bağlı olarak gruplara ayırmalarını sağladı.

Birçok patojenik bakteri, antibiyotik direnç genlerini paylaşmakta özellikle iyidir, ancak patojenik olmayan bakteriler de bunu yapabilirler.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.