Gıda Hattı

Araştırma sonucu: Türkiye’de aile yapısı zayıflıyor

12 Kasım 2021, 10:42
Paylaş
Araştırma sonucu: Türkiye’de aile yapısı zayıflıyor

Türkiye’de aile yapısının iletişim araçları, tüketim alışkanlıkları, zayıflayan değerler ve ilişkilerin etkisiyle bozulduğu tartışmaları devam ederken, yapılan bir araştırmada, aile yapısının az veya çok güçlü olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 35,6’da kaldı. Aile yapısının zayıfladığını düşünenlerin oranı yüzde 37,1, ailenin tamamen çöktüğünü ifade edenlerin oranı ise yüzde 11,8 oldu.

Araştırma Şirketi Areda Survey ve özel bir üniversite, Türkiye’de aile yapısının ele alındığı bir çalışmaya imza attı. Araştırmada, “Evlilik ve nikâh durumu, çocuk sahipliği, yaşlı bakımı, aileyi bekleyen tehditler, aileyle ilgili değerler, kadının çalışmasına ilişkin tutumlar, ailenin ekonomik durumu, aileyle ilgili yasalar, aile içi şiddet ve boşanma, iletişim araçlarının aile üzerindeki etkisi ve salgın sürecinde aile” gibi konular masaya yatırıldı.

“Türkiye’de Ailenin Değişen Yapısı” başlıklı araştırma, CAWI yöntemiyle 26 ilde toplam 2 bin 400 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Aile yapısına, çocuk sahipliği konusuna, maddi konulardaki bakış açısına ilişkin değerlendirmelerin alındığı araştırma, çarpıcı sonuçlarıyla günümüz Türkiye’sinin durumunu gözler önüne serdi.

Türkiye’de aile yapısı zayıflıyor

Araştırma bulgularına göre aile yapısının az veya çok güçlü olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 35,6 iken, aile yapısının zayıfladığını düşünenlerin oranı yüzde 37,1, ailenin tamamen çöktüğünü ifade edenlerin oranı yüzde 11,8 oldu.

Ailenin çökme eğiliminde olduğu düşüncesi özellikle düşük eğitimli ve düşük gelir grubuna mensup katılımcılarda öne çıktığı gözlemlendi.

Araştırmada nafaka konusu da gündeme getirildi. Boşanma durumunda erkeğin, boşandığı eşine nafaka vermesi konusunda sorulan soruya “Erkek kadına hiç nafaka vermemelidir” diyenlerin oranı yüzde 20,4 olurken, “Vermelidir” diyenler yüzde 79,6 oranında çıktı.

Türk aileleri kız çocuğu istiyor

“Tek bir çocukları olması durumunda bunun kız mı yoksa erkek mi olmasını istersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 56,3’ü kız çocuğu olmasını tercih ederken, erkek çocuk tercih edenler tüm katılımcıların yüzde 43,7’sini oluşturdu.

Araştırmaya göre, kadınların erkeklerden belirgin biçimde daha fazla oranda kız çocuğunu tercih ettiği ortaya çıktı. Kız çocuğunu tercih edenlerin oranı kadınlarda yüzde 68,8 iken, erkeklerde yüzde 43,7 oldu. Yine yaşlıların genç kuşaklara, üniversite mezunlarının da düşük eğitimlilere göre kız çocuğunu daha fazla oranda tercih ettiği görüldü. Okula gitmeyenler içinde kız çocuğu tercihi yüzde 32,9 iken, bu oran üniversite mezunlarında yüzde 61,8’e kadar yükseldi.

Aileye hangi durumlarda ihtiyaç duyuluyor?

Aile bireylerinin birbiriyle dayanışması ve yardım isteği de araştırmada konu edildi. “Birinci derece aile bireylerinden birine ne zaman müracaat ediyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 70,8’i başı sıkıştığında, yüzde 59,6’sı ise paraya ihtiyacı olduğunda cevabını verdi.

“Paraya ihtiyacınız olduğunda öncelikle kime başvurursunuz?” sorusuna, birinci derece aile bireylerine diyenlerin oranı yüzde 59,6 olurken, bankalara diyenler yüzde 20,5, arkadaşlarıma diyenler yüzde 10, devlete başvuracağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 2,3 oldu. Araştırma sonuçlarına göre, eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte zor durumlarda aile bireylerinden birine müracaat etme eğiliminin düştüğü, üniversite mezunlarının devlete veya bankaya müracaat eğiliminde oldukları gözlemlendi.

İHA

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.