Gıda Hattı

Ar-Ge'ye Teşvik Tasarısı Meclis'te

13 Aralık 2007, 10:43
Paylaş

Ar-Ge uygulamalarına vergi teşviklerinin yanı sıra nakit yardımını da içeren yasa tasarısı dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıya göre, Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yarısı, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu olacak. Bu harcamalar, amortisman yoluyla itfa edilecek. Ar-Ge ve destek personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nin doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.