Gıda Hattı

Antroposen çağı nedir? Antroposen ne demek?

16 Ekim 2021, 14:43
Paylaş
Antroposen çağı nedir? Antroposen ne demek?

Antroposen çağı, 1800’li yıllarda başlayan ve günümüzde halen içinde bulunduğumuz çağın adıdır. Antroposen çağı nasıl başladı, diğerlerinden ayıran ne?

Antroposen çağı nedir?

Antroposen çağı, insanlığın dünyanın jeolojisi ve ekosistemi üzerinde belirgin etkisiyle başlayan jeolojik bir çağdır. Önceki çağlarda insanlık dünyadan etkilenirken, Antroposen çağında insanlar dünya üzerinde baskın hale gelmiştir.

Antroposen’in yeni bir çağ olarak nitelendirilme sebebi, bilim insanlarına göre dünyanın geri döndürülemez bir değişime girdiği tespitidir. İnsanlık, dünya üzerinde biyolojik çeşitlilik, iklim ve jeomorfoloji alanlarında ciddi değişikliklere neden olmuştur.

Öte yandan Eylül 2021 itibariyle, Uluslararası Stratigrafi Komisyonu (ICS) ve Uluslararası Jeolojik Bilimler Birliği (IUGS), jeolojik dönemlerin tanınan bir alt bölümü olarak bu terimi resmen onaylamış değildir. Bu konudaki çalışmalar ve tartışmalar, farklı kuruluşlar bünyesinde sürmektedir.

Bu nedenle antroposen kelimesi bilimsel bağlamdaki makale ve diğer yazılarda gayrı resmi bir şekilde kullanılmaktadır.

Ne zaman başladı?

Başlangıç tarihi hakkında farklı öneriler bulunmaktadır. Bazı çevreler, 12.000 – 15.000 yıl öncesinde başlayan Tarım Devrimi’ni başlangıç olarak kabul ederken, bazı çevrelerde 1960’lar gibi yakın tarihler öne sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi antroposen çağının onaylama süreci tamamlanmış değildir. Bu nedenle kesin olarak bir tarih belirlenmesi için çalışmalar sürmektedir.

1950'lerde yapılan atom bombası testlerinin sonucu olan radyonüklid serpintilerindeki artış, başlangıç noktası seçimi konusunda en çok tercih edilen öneri olmuştur. Bu da Antroposen'in başlangıcının, 1945 yılındaki ilk atom bombası patlaması olabileceği anlamına geliyor.

Antroposen ne demek?

Antroposen kelimesi Antropo (İnsan) ve -cene (Yeni) kelimelerinin birleşimi ile oluşturulmuştur. 1873 yılında, İtalya jeolog Antonio Stoppani insanların dünyanın sistemleri üzerindeki artan gücünü ve etkisini vurgulamış ve bir “antropozoik çağ” ifadesi ortaya koymuştur.

Antroposen çağında insanların neden olduğu değişimler

Biyolojik çeşitlilik (Biyoçeşitlilik)

İnsanların dünyada belli bir seviyeye ulaşmasıyla birlikte; besin ve diğer amaçlarla kullanılan, tehlikeli görülen ve insanların yol açtığı değişimlerden etkilenen birçok canlının türü yok olmuştur. Bu süreç halen devam etmektedir. İnsanların biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi, en yüksek seviyesindedir.

İklim

Geçmişte dünyada birçok buzul ve buzularası dönem yaşandı. Son buzul çağı günümüzden 11 bin yıl önce sona erdi. Holosen'in başlangıcıyla birlikte de halen buzul arası bir dönemdeyiz. İnsanlar bu çağda iklim koşullarının uygun olması sayesinde nüfus olarak çoğaldı ve dünyanın birçok keşfedilmemiş yerlerine yerleşti. Antroposen devrinin başlamasıyla dünyanın karbondioksit yayılımı arttı. Bu da günümüzde etkileri kontrol edilemez şekilde artan bir sıcaklık artışına, aşırı iklim olaylarının artmasına sebep oldu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.