AramaArama
Gıda Hattı

Antibiyotikler Ömrü Azalıyor! EFSA Yeni Raporunu Yayınladı!

16 Mart 2019, 01:19
Paylaş
Antibiyotikler Ömrü Azalıyor! EFSA Yeni Raporunu Yayınladı!

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayınlanan veriler, hayvanlar ve insanlar arasında, kampilobakter ve salmonelloz gibi bulaşan hastalıkları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklerin etkisinin giderek azaldığını ortaya koydu.

Rapor Ne Diyor?

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis, rapora ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Rapora göre antibiyotik dirençliliği için alarm zilleri çalıyor. Bu rapor sık görülen enfeksiyonların tedavisinin zorlaştığı hatta bazen imkansız olabileceği bir dünyaya girdiğimizi gösteriyor. Bununla birlikte, bazı ülkelerdeki antibiyotik kullanımını sınırlayan iddialı ulusal politikalar, antibiyotik direncinin azalmasına neden olmuştur."

“Alarm zilleri bir siren haline gelmeden önce, "Tek Sağlık" yaklaşımı şemsiyesi altında, her ülkede halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili sektörlerde hep birlikte giderek daha fazla dikkat ettiğimize emin olalım.”

Antibiyotiklerin Ömrü Azalıyor! EFSA
Antibiyotiklerin Ömrü Azalıyor!

Veriler Ne Diyor?

2017 verilerine atıfta bulunan rapora göre, florokinolonlara (siprofloksasin gibi) direnç, bazı ülkelerdeki Campylobacter bakterilerinde o kadar yüksek ki, bu antibiyotikler artık ağır kampilobakteris vakalarının tedavisi için kullanılamaz hale gelmiştir.

Çoğu ülke insanlarda Salmonella'nın florokinolonlara karşı giderek daha dirençli olduğunu bildirmiştir. Birden fazla ilaca direnç (üç veya daha fazla antimikrobiyal direnç), insanlarda bulunan Salmonella'da (% 28,3) ve özellikle S. Typhimurium bulunan hayvanlarda oldukça yüksek görülmeye başlanmıştır.

Campylobacter infeksiyonlarında yüksek oranda bakteri siprofloksasin ve tetrasiklinlere karşı dirençli bulundu. Bununla birlikte, kombine direnç E. coli infeksiyonlarında diğer hastalıklara göre çok daha hızlı artmaktadır.

ECDC Başkanı Scientist, Mike Catchpole, “Antibiyotiklerin çalışmaya devam etmesini istiyorsak, antimikrobiyal dirence karşı işleri yoluna koymamız gerekiyor.” dedi. “Kombine direnç söz konusu olduğunda özellikle endişe duyuluyor. Çünkü bu durum AB'deki binlerce hastanın ciddi enfeksiyonlar için sınırlı tedavi ve antibiyotik seçeneği olduğu anlamına geliyor.”

EFSA’nın Baş Bilimcisi Marta Hugas, “Üye Devletler katı politikalar uyguladıklarında hayvanlarda antimikrobiyal direncin azaldığını gördük. Avrupa ve ulusal kurumların yıllık raporları dikkate değer örnekler içermektedir. Bu değerler diğer ülkeler için ilham kaynağı olmalı. ”

28 AB Üye Ülkeyi kapsayan çalışmada, 1 yaşında ki insan, inek ve domuzlardan alınan örneklere göre, antibiyotik dirençliliği geçtiğimiz yıllara göre giderek artmaktadır.

Haziran 2017’de, Avrupa Komisyonu AB’nin Antimikrobiyal Dirence Karşı Bir Eylem Eylem Planı’nı kabul etti ve bu tehdide karşı etkili eylemlerde bulundu. Antibiyotiklerin çalışmasının devam edebilmesi için hem insan sağlığı, hem hayvan sağlığı hem de çevre şartlarının ele alınması gerektiğini kabul etti.

Unutmamak gerekiyorki antibiyotik dirençliliğini engellemenin en önemli yolu gereksiz ve doktor gözetimi olmadan ilaç kullanmamaktan geçiyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.