Gıda Hattı

Ambalajlı Ürünlerin Denetimi Sıkılaşıyor

13 Temmuz 2007, 18:31
Paylaş

Sanayi Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürü Dr. Atilla Şahin imzasıyla, İl Sanayi Müdürlüklerine gönderilen genelgede, Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik hükümlerinin denetlenmesi ve aksi uygulamalarda cezai işlemin yapılması istendi.

Genelge ile, Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik’e atıfta bulunularak, yönetmelik dahilinde piyasaya arz edilecek hazır ambalajlı mamullerin, dolum miktarları ve ambalajlarına konu hususların yönetmelikte belirtildiği gibi olması isteniyor.

Hazır ambalajlı mamulün gerçek dolum miktarının, üreticinin sorumluluğu altında, ağırlık ve hacim açısından kontrol edildiğini ve bu kontrollerde kullanılan ölçü aletlerinin yetkili kuruluşlarca muayenelerinin yapılmış olması istenen genelgede şu hususa yer verildi:

Hazır ambalajlı mamul dolum tesislerinde anılan yönetmeliğe uygunluk aranırken, ilgili madde gereği üretime konu mamulün ağırlık ve hacim kontrolü için bir ölçü aleti bulundurulmalı ve ölçü aletinin yasal metrolojiye ilgili mevzuat dahilinde muayene ve damgalarının yapılmış olması da bir zorunluluktur. Bu bağlamda, il müdürlüklerince bu tür işyerlerinde, gerek hazır ambalaja konu gerekse ölçü ve ayar hizmetlerine konu, kullanılması gereken ölçü aletlerinin bulunup bulunmadığı ve ilgili mevzuata göre piyasaya arz edilmiş ve kullanım süresinde de muayene ve damgalarının yapılmış olarak kullanılıyor olmasının kontrol edilmesi, müdürlüklerce yapılacak denetimlerde yukarıda bahsi geçen hususlara dikkat edilmesi, aksi uygulamaların tespiti halinde cezai işlemin uygulanmalıdır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.