Gıda Hattı

Ambalaj Atıkları Bedelsiz Verilmeyecek

23 Ocak 2008, 15:20
Paylaş

Danıştay, 24 Haziran 2007’de yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5 ve 12. maddelerinde yer alan “Ambalaj atıklarının belediyelere bedelsiz olarak verilmesini” isteyen hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bir firmanın konuyla ilgili olarak Danıştay 6. Dairesi nezdinde Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı davada, Danıştay firmayı haklı buldu. Dava konusu olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. ve 12. maddeleri, işletmelerin ambalaj atıklarını, ilgili oldukları belediyelere ‘bedelsiz’ vermesini öngörüyordu.

İşletmedeki üretim sonucunda ortaya çıkan ambalaj atıklarının, bedelsiz olarak belediyelere verilmesi uygulamasının ‘mülkiyet hakkının özüne doğrudan müdahale’ ve ‘firmanın kendi mülkiyetinden yararlanmasını engelleyen’ bir uygulama olduğu, kanunla düzenlenmemiş böyle bir hususun yönetmelik ile düzenlenmesinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle, Danıştay 6. Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Çevre ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ambalaj atıklarının bedelsiz verilmesine ilişkin olarak bazı işletmeler tarafından Danıştay 6. Dairesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açıldığı kaydedilerek, “Danıştay bedelsiz konusu aleyhine açılan dava dosyasına yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ancak hukuki süreç devam etmektedir” denildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.