Gıda Hattı

Ambalaj Atıkları Bedelsiz Verilmeyecek

11 Ekim 2007, 03:27
Paylaş

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. ve 12. maddelerine ilişkin özel bir otomotiv firmasının, Danıştay 6. Dairesi nezdinde Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı davada, Danıştay firmayı haklı buldu. Dava konusu olan maddeler işletmelerin ambalaj atıklarını, ilgili oldukları belediyelere ‘bedelsiz’ vermesini öngörüyordu. İşletmedeki üretim sonucunda ortaya çıkan ambalaj atıklarının, bedelsiz olarak belediyelere verilmesi uygulamasının ‘mülkiyet hakkının özüne doğrudan müdahale’ ve ‘firmanın kendi mülkiyetinden yararlanmasını engelleyen’ bir uygulama olduğu, kanunla düzenlenmemiş böyle bir hususun yönetmelikle düzenlenmesinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle 14 Aralık 2007’de, Danıştay 6. Dairesi 5. ve 12. maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.