Gıda Hattı

Almanya'ya trilyon avroluk fatura

31 Ocak 2018, 17:42
Paylaş
Almanya'ya trilyon avroluk fatura

Alman BDI endüstri grubunun incelemesine göre Avrupa Birliğinin 2050 karbon emisyonu azaltma hedeflerine ulaşabilmek için Almanya'nın 1 trilyon avrodan fazla bir miktar harcaması gerekiyor.

Çalışmada, yeterli yatırım sağlanması halinde AB'nin 2050 emisyon azaltım hedefi alt sınırı olan %80-95 oranlarının teknik olarak ulaşılabilir olduğu ifade edildi. Diğer yandan Almanya'nın iklim değişikliği konusunda hedeflediği üst sınırın tutturulabilmesi için ek devasa harcamalar yapılması gerekeceği de vurgulandı.

Boston Consulting and Prognos firmasınca aylar süren çalışma sonucu ortaya koyulan raporda AB hedeflerinin Almanya endüstrisinin rekabet şansını koruyacak şekilde, küresel bir temele dayanılarak uygulanması gerektiği de ifade edildi.

sera-gazi-emisyonu-3-gidahattiKarbondioksit fiyatlaması genişletilecek

Çalışmada iklim hedeflerine ulaşılması için yapılabileceklere de değinildi. Bunlar arasında enerji ve endüstriyel sektörlerde AB'nin halihazırda yürürlükte olan karbondioksit fiyatlamasının genişletilmesi de yer alıyor.

Raporda ayrıca metan gibi karbondioksit salınımı anlamında nötr alternatif enerji kaynaklarının kullanımına verilen desteğin artırılması için çağrı yapıldı. Bunun yanında karbonu süzecek ve depolayacak yeraltı sistemlerinin de geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Almanya'nın koalisyon ortakları, 2020 yılında karbondioksit emisyonunu 1990'daki seviyelerin %40 aşağısına düşürülmesi planından vazgeçmişlerdi. Ancak görüşmelere yakın kaynaklar 2030'da %55'lik azaltım hedefinin halen gündemde olduğunu belirtiyorlar.

AB İklim Tedbirleri

Avrupa Birliği iklimdeki tehlikeli değişimi engellemenin temel öncelikleri olduğunu vurguluyor. Bu amaçla sera gazı salınımını ciddi şekilde azaltmayı amaçlayan Avrupa, diğer ulus ve bölgeleri de aynı amaç doğrultusunda teşvik ediyor. Avrupa'nın İklim Tedbirleri 2020, 2030 ve 2050 yılları için hedefler içeriyor.

Avrupa'nın 2020 için temel hedefleri şu şekilde sıralanıyor: Sera gazı salınımlarının 1990 seviyesinin %20 altına düşürülmesi, toplam enerji tüketiminin %20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi ve enerji verimliliğinin %20 oranında artırılması.

AB İklim Tedbirleri çerçevesinde 2030 hedefleri ise şu şekilde: Sera gazı salınımının 1990'a kıyasla en az %40 daha düşük olması, toplam enerji tüketiminin en az %27'sinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, enerji verimliliğinin en az %27 oranında artırılması.

Uzun vadeli hedefler ise 2050 yılında emisyonların 1990'a göre %80-95 oranında azaltılmasını öngörüyor. Avrupa'nın enerji verimliliği yüksek, düşük karbonlu bir bölge haline gelmesinin ekonomiyi destekleyeceği, iş imkanları doğuracağı, Avrupa'nın rekabetçiliğini güçlendireceği düşünülüyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.