Gıda Hattı

AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı!

26 Eylül 2021, 15:55
Paylaş
AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı!
AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı! 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen Adaylık Kaldırma Sınavı MEBBİS üzerinden açıklandı. Sınavda başarılı olan öğretmen adayları Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere bildirilecek. İşte detaylar...

AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı! 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen Adaylık Kaldırma Sınavı MEBBİS üzerinden açıklandı. Sınavda başarılı olan öğretmen adayları Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere bildirilecek. İşte detaylar...

AKS sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları MEBBİS ekranından yayınlandı. Merakla beklenen AKS sonuçları MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenilecek. Adaylar; sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr veya www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabilecekler.

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları yayınlandı. MEBBİS ekranına giren adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile AKS sonuçlarını sorgulayabilecekler.

SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınavda başarılı olan aday öğretmenlerin listeleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere bildirilir.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuata göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile KDV dâhil 30 (otuz)TL “SINAV İTİRAZ ÜCRETİ” adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM’ ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sorular, cevap anahtarı ve sonuçların www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

f. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.