AramaArama
Gıda Hattı

Akdeniz Sarıkuyruk balığı nedir? Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

31 Ağustos 2021, 15:42
Paylaş
Akdeniz Sarıkuyruk balığı nedir? Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Akdeniz Sarıkuyruk balığı nedir? Sarıkuyruk yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Akdeniz Sarıkuyruk ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki Akdeniz Sarıkuyruk nedir? Akdeniz Sarıkuyruk yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Akdeniz Sarıkuyruk balığı nedir? Sarıkuyruk yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Akdeniz Sarıkuyruk ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki Akdeniz Sarıkuyruk nedir? Akdeniz Sarıkuyruk yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Balık yetiştiriciliğinin pek çok dalında olduğu gibi sarıkuyruk üretiminde de öncülük yapan ülke japonya'dır. Bu balığın yetiştiriciliği üstündeki İlk çalışmaların 1928 senesinde başladığı bildirilmekte ise de esas gelişmeler 1960 senesinden sonra olmuştur. Sarıkuyruk balığı Japonya halkı için yemeklik olarak çok önemli olan ve sashimi denilen çiğ balık eti üretiminde kıymetli bir balıktır. Sashimi (saşimi) yemeği balık etinin başta soya dahil olmak üzere çeşitli soslar ile çiğ olarak yenilmesidir. Ayrıca Sushi (suşi) denilen ve yine pirinç ile çiğ balığın bileşiminden yapılan bir yemek yapımında da sarıkuyruk balığı eti kullanılır. Sarıkuyruk haşlanmış ya da kızartılmış olarak da tüketilir. Tuzlanmış ve kurutulmuş sarıkuyruk eti de Japonya'da beğenilen bir gıdadır. Japonya'daki nüfus artışı ve ekonominin gelişmesi sonucu toplumun iyi balık eti tüketimine yönelmesi, bu balığın zamanla pahalılaşmasına neden olmuştur. Avcılığın ara sıra azalması yetiştiriciliği teşvik etmiştir. Bu arada eskiden insan gıdası olarak değerlendirilen pek çok küçük balığın, zenginliğin artış göstermesi sonucu yemeklik olarak değer azalınca, bunların ucuz bir biçimde balık yemi olarak kullanılma imkanı da sarıkuyruk yetiştiriciliğini etkilemiştir.

Doğada azami 96 cm. Boy ve 13 kg. Canlı ağırlığa ulaştıkları kaydedilmiştir. Normal ölçüleri ise 60 cm. Boy ve 3-5 kg. Canlı ağırlıktır. Kültür yetiştiriciliğinde ise 40 cm. Boy ve 0,800-1 kg. En küçük pazarlama ölçüleridir. Vücudarının . Sırt kısmı siyahımsı mavi, karnı ise gümüşi beyazdır. Sarı-yeşil renkli ve belirgin bir lateral hatta sahiplerdir. 30-80 mm . Uzunlukta olan yavrularda dikine 6 adet metalik sarı kahverengi ve 11 tane kırmızı kahverengi bant bulunmaktadır. Bu renkleri ile annelerinden biraz farklı görünürler. Balıkların vücudu füze şeklindedir ve hafif yandan basıktır. Sırt yüzgeeinde 5 adet ışın bulunmaktadır. 30 cm. Boya kadar olan küçük balıklarda ise 6 adet ışın vardır. Bunların takriben 29 - 36 arası küçük ışınları vardır. Anal yüzgeçte ise 1 adet esas ışın 17 ile 22 arasında ince ışın mevcuttur. Lateral hat üstünde 210 ile 220 arası pul vardır.

Sarıkuyruk balıkları genel itibari ile ılık su balıklarıdır. Taywan'dan kuzeydeki Hokkaido Adasına kadar var olan ılık Kuroshio akıntısı boyunca yayılmışlardır. Balıkların ilkbahar aylarında kuzeye doğru göç ettikleri ve sonbaharda ters bir göç durumunun var olduğu izlenir. Ülkemizde yakın olarak Seriola sp. çeşidinin Akdeniz'de var olduğu kaydedilmektedir. Bu balık üstünde de benzer yetiştirme çalışmalarının yapılabileceği düşünülür ise de Japonya'da olduğu gibi çok miktarda yavru yakalama olanaklarının varlığının daha önce araştırılması ve bu konu da çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü ileride değinileceği gibi sarıkuyruk yetiştiriciliğinde yavru temini yakalama yoluyla temin edilmektedir, Son senelerde larva üretimi konusundaki çalışmalardan da olumlu sonuçlar alındığı gözlenmektedir.

Sarıkuyruk balıklarının yumurtaları pelajiktir. 1.15 ile 1.44 milimetre. çapındadır. Yumurta içinde 24-0,37 milimetre. çapında bir yağ damlacığı vardır. Yumurtalardan yavru çıkışı 18-24oC arası sıcaklıklarda 51 saat sürmektedir. Yumurtadan yeni çıkmış larvalarda boy uzunluğu 3,5 milimetre. Dolaylarındadır, bu sıcaklığının 19-21oC ve tuzluluğun %19,1-19,3 olduğu bölgeler yavru barınmasının en fazla bulunduğu yerler olarak saptanmıştır. Bu değerleri bilmenin faydası, su şartlarını takip ederek yavru yakalanabilecek bölgelerin tesbitidir. Yumurtalardan çıkan milyar- larca larvanın akıntılara kapılarak kuzeye doğru ilerlediği ve deniz üstünde yüzen su yosunlarının bololduğu ayrıca, yavruların beslenmesinde önemli yer tutan zooplanktonların bol olduğu alanlarda barındıkları izlenir. Bu yosun kümeleri altında larvalar özellikle zooplanktonlardan Copepodsızs ile beslenerek 1,5 ile 15 cm. Arasında boya kadar ulaşırlar. Bu boylardaki balıklara Japonya'da mojako adı verilir. Bu kelimenin mo kısmı yosun, jako kısmı ise yavru balık manasına gelir. 15 cm 'yi geçen balıklar yosun kitlelerinden ayrılarak serbest olarak denizde yüzmeye ve açık denizlere açılmaya başlarlar. 4 cm. Boydan itibaren balıkların gıdasında diğer balık yavruları önemli oranda yer almaya başlar. Büyük balıkların belli başlı gıdası ise diğer küçük boylu, hamsi, sardalya ve istavrit gibi pelajik balıklar ve yavrularıdır. Sarıkuyruk balıklarında yaşama süresinin 7 yıl dolaylarında olduğu saptanmıştır.

JAPONYA'DA SARI KUYRUK BALIGI YETİŞTİRİCİLİGİNİN DURUMU

Sarıkuyruk balıklarında ilk yetiştirme çalışmaları, 1928 senesinde Kagawa Bölgesinde ele alınmıştır. Bu bölgeler de başarılı neticeler alınması üzerine yetiştiriciliğin diğer bölgelere süratle yayıldığı görülmüştür. 1938 senesinde 300 ton olan üretim 1968 senesinde 30.000 tona, daha son-raları 150.000 tona ulaşmış bulunur.

Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğindeki bu gelişime gerçekten ilgi çekicidir. Kısa sürede 300 tondan 150.000 tona ulaşan bir artış balık yetiştiriciliği açısından gelişmelerin ne şekilde olabileceğini gösterme bakımından çok ümit vericidir. Bugün sarıkuyruk balığı yetiştirme çiftlikleri japonya'rıın orta bölgelerinden güneye doğru yaygınlaşmış bulunur. Özellikle su ve hava sıcaklığının daha yüksek olduğu güney bölgelerinde önemli yetiştirme merkezleri doğmuştur. Enime Bölgesi sarıkuyruk yetiştiriciliği bakımından Japonya'da önde gelmektedir. Yetiştirme çiftliklerinin artmış olması sebebi ile Japonya'da senenin her mevsiminde sarıkuyruk balığının pazara sevk edildiği görülür. Bunun sonucudur ki sabitlenmiş bir fiyat garantisi de ortaya çıkmakta ve bu durumda yetiştiriciliği teşvik edecek güvenli bir üreticilik ortamı doğmaktadır. Ancak yine de, yıl sonlarına doğru avcılık yoluyla sağlanan miktarın çoğalması bu dönemlerde bir bolluk yaratır ve bir miktar fiyat ucuzlaması görülür ise de bu aylarda tüketimin de artış göstermesi fiyatlarda bir dengeleme sağlar.

Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde safhalar şu biçimde özetlenebilir. Bu safhalar; balıkçılarca yavruların yakalanması, yavru büyütme işverenleri, ağ kafeslerde besi dönemi ve pazarlamadır.

Japonya'da sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinin genel itibari ile üç şekilde uygulanmış olduğu söylenebilir. Bunlar, deniz kıyılarındaki koyların çevrilmesi yoluyla kazanılan yetiştirme alanları, ağ ile deniz kıyısında çevrilen alanlar ve ağ kafeslerdir. Özellikle ağ kafeslerde üreticilik son senelerde diğer yöntemlere oranla daha fazla artmıştır. Çünkü ağ kafeslerde üretimde, deniz suyunun ağın her tarafından girmesi mümkün olduğundan ve kontrol da diğer yöntemlere göre çok daha kolay ve başarılı olarak yapılabildiğinden tercih edilmektedir. Bunun sonucu ağ kafeslerin yaygınlaşmasında önemli artışlar olduğu izlenebilmektedir.

Bu yetiştirme yönteminden esinlenerek ülkemizde de ağ kafeslerde çipura ve levrek yetiştiriciliği çalışmalarında önemli başarılar sağlanmıştır.

Japonya'da 2000 yılı için deniz ürünleri yetiştiriciliğinin 1.220.000 ton olduğu bildirilmiştir. Bunun 260.000 tonu deniz balığıdır. Geri kalanı ise yosun ve kabuklu deniz canlılarıdır. Bu üretim içinde sarı kuyruk üretim mikterı 150.000 ton ile ilk sırayı almaktadır. Sarıkuyruk balıklarında istenilen ağırlığın 4 kg. Olduğu ve balıkların bu ağırlığa 18 ayda ulaştıkları kaydedilmektedir. Geri kalan balıkların 80.000 tonu mercan, gerisi yassı balıklar, balon ve ton balığıdır. Yavru temini: Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde üretimde kullanılacak olan yavruların çoğunluğu doğadan temin edilir. Japonya'da yavru balık yakalanması üstünde önemli bir iş kolu gelişmiştir. Ergin yumurtalı sarıkuyruk balıkları erken ilkbaharda Mart ayları sırasında güneyde Okinawa Adası dolaylarında bulunurlar. Ilkbaharda kuzeye doğru göç etmeye başlarlar. Isan ve Mayıs aylarında Japonya'nın güneyinde bulunan Kyushu Adası kıyılarına ulaşan balıkların bu dönemlerde yumurtladıkları görülür. Bu kıyılarda bololarak bulunan ve akıntılar ile hareket eden yosun kitlelerinin altlarında barınan yavrular buralardan, konu üstünde ihtisaslaşmış avcılarca milyonlarca yakalanır. Buralarda yakalanan yavrular yetiştiricilere satılır.

Sarıkuyruk balığı yavrularının yakalanması belirli kişilerce yapılır. Bu kişilere devlet tarafından özel izin verilir ve yakalanabilecek yavru sayıları da belirtilir.

Yakalanan yavru balıkların boyutlara göre ayrılması önemli bir çalışma olarak ele alınır. Çünkü boylara göre sınıflandırma yapılmadığı taktirde %50'ye kadar ulaşan kayıp oranı ile
karşılaşıyor olmak mümkündür.

Yavruların yetiştirilmesi : Yavrular boylara göre sınıflandırıldıktan sonra çok küçük gözenekli naylon ağ kafeslere alınırlar. Yavru balıkların stoklandığı ağ kafesler 2 ile 50 m2 yüzey ile1~3 m. Derinlikte olabilir. Bu konularda çeşitli iş yerleriin farklı uygulamaları görülür. Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde başarılı uygulamaların artmasında ağ kafeslerde yetiştiriciliğin yaygınlaşmasının çok önemli katkıları olmuştur. Zaten sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde ağ kafesler ile çok başarılı neticeler alınmasından sonradır ki ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği diğer balık türlerinde de uygulamaya başlanılmıştır. Balıkların küçük bir kafes içinde sıklıkla bulundurulması ve balıkların hareketlerinin azalması daha az enerji kaybına neden olur. Bunun neticesi olarak da balıklar aldıkları gıdaları daha çok et yapımı için kullanma zorunluğunda kalırlar. Ayrıca ağ kafeste yavruların bakım ve kontrolü daha kolay olmaktadır.

Gerek küçük, gerekse büyük balıklar için olsun ağ kafeslerin konulacağı yerlerin saptanmasında ilgili devlet kuruluşlarından izin alma mecburiyeti vardır. Japonya'da 10-15 adet ağ kafesin bakımı için 1 kişinin yeterli olduğu kaydedilmektedir.

Ağ kafeslere konulan yavrular yem almaya başlayınca azar azar ve dikkatle yemlemeye geçilir. İlk verilen yemler balıkların büyüklüğüne göre parçalanmış ya da ezilmiş diğer balık etleri olur. Bu beslemede beyaz etli balık etleri tercih edilir. Ayrıca kıyı bölgelerimizde teke tabir edilen küçük karides benzeri canlı etleri de makbul bir yemdir. Özellikle Japonya'da okyanuslardan dip trolleri ile toplanan ve krill tabir edilen bu küçük karidesler bololarak avlanır ve yetiştiricilikte yem olarak yararlanılır. Sankuyruk yavrularına diğer balık türlerinde de olduğu gibi fazla miktarda hamsi eti vermekten kaçınılır. Çünkü hamsi etlerinde bulunan doymamış yağ asitleri yavru balıklar için zararlı olabilir. Hatta sürekli hamsi ile yapılacak bir yemleme sonucu %100'e varan oranlarda ölüm görülebileceği bildirilmektedir. Ancak aralıklı olarak verilmesinde hiç bir zararı olmaz. Çünkü zaman zaman hamsi eti vermekle var olabilecek eksiklikler diğer öğünlerde verilen farklı yemler ile kolaylıkla kapatılır. Bazı yetiştiriciler yavruların bulunduğu ağ kafeslerin üzerine ışık koyarak yavruların ışığa gelecek planktonları yiyerek iyi kalite gıda almalarını sağlamaya çalışırlar.

Stoklamada kullanılacak yavruların 50 gr.'a kadar iri boyda olması pek çok yetiştirici tarafından istenen bir durumdur. Çünkü bu yaştaki balıklarda ölüm oranı daha az olmakta ve yemleme problemleri azalmaktadır. Yavruların kafeslerde bu ağırlığa ulaşmaları genel itibari ile 4-6 haftada sağlanabilmektedir. Bu talep sonucudur ki yalnızca yavru büyütüp satari iş yerleri doğmuştur ve bu iş yerleri yavru büyütme konusunda ustalaşmış- lardır. Bu gibi iş yerleride büyütülen yavrular 100-200 kilometre. Uzaklıktaki iş yerlerie bile özel teknelerde sevk edilebilir.

Büyük Balıkların Yetiştirilmesi: Sarı kuyruk balığı yetiştirilmesinde son senelerde tamamı ile ağ kafeslerin ele alındığı görülmektedir. Kullanılan kafeslerirı büyüklüğü ve kullanılacak olan materyaller tamamı ile balıkların boy büyüklüğü ve ağ kafesin kurulacağı bölgedeki hava şartlarına bağlı kalmaktadır. Hastalık görülen senelerde yaşama gücü %30-40 kadar düşebilir. İkinci yıl ise yaşama gücü normal şartlarda %80-90 olur. Bir kafeste yetiştirilebilecek balık miktarı ağ kafesirı derinliği, su akıntısı ve kirlenme gibi pek çok faktörle ilgilidir. Sarıkuyruk balıklarının yaşayabileceği sıcaklıklar 7 ile 280C arasıdır. Gelişme için optimal sıcaklıklar ise 24-26°Clerdir. Sankuyruk balıklarının sıcaklık durumuna göre yem alışları aşağıda belirtilen şekilde olur. 110Cden aşağıda balıklar yem almaz. 11-13°Clerde balıklar az yem alır ancak gelişmezler. 14-17oCde yem alırlar ve çok az gelişme, 18-27oCde balıkla; iştahla yem alır ve hızla gelişirler. 280Cden yukarı balıklar iştahsızdır ve pek çok davranış bozukluğu izlenir.

İstenilen tuzluluk oranı %0 25 dolaylarındadır. Aşırı yağmurlar sebebiyle bir yerde tuzluluğun %0 15 ya da daha aşağıya düşmesi balıklar- da ters etkilere neden olur. Sağlıksız balıklarda ölümler görülür. Sağlıklı balıklar ise iştahlannı kaybederler. Tuzluluğun tedrici olarak düşmesi ise balıklara daha az etkili olur ve balıklar bu yavaş tuzluluk düşmesine karşı kendilerini alışıırbilirler.

Normal şartlarda her bir kg. Canlı ağırlık için sarıkuyruk balıklarının bir saatlik oksijen ihtiyacı 500 ml. 'dir. Normal deniz suyunda 5-6 mg/lt.'den daha fazl~ oksijen bulunmaktadır. Eğer ağ kafeslerden belli bir sürede geçecek su miktarı bilinir ise balıkların toplam olarak alabilecekleri oksijen miktarı tahmin edilebilir. Böylece ağ kafese konulabilecek balık sayısı saptanır. Açıkladığımız bu yöntemin tüm balık üretimleri için ele alınması mümkündür. Ağ kafeslerde balık üretiminde oksijen miktarının 5 mg/lt.'den daha yüksek olması istenir. Eğer 02 miktarı 3-4 mg/lt.' ye düşerse balıklar iştahlarını kaybederler.

Ağ kafes kurulacak bölgeler de kirlenme olmaması gerekir. Temiz ve rüzgarlara kapalı koyl/arın seçiminde fada vardır. Kıyıda kurulacak bina ve yol. Bakımından koşullar uygun olmalıdır.

Yemleme: Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde balıkların günde bir kez yemlenmesi pek çok işletmede tercih edilmektedir. Bazı iş yerleri ise günde iki kez saat 10 ve lô'da yemleme yaparlar. Aşırı yemlemenin önlenmesi ve verilen her yemin alınmasını sağlama amacıyla balıkların bir miktar aç bırakılması esas prensip olarak alınır. Pekçok işletme ise balıkları özellikle hafta sonlarında bir ya da 2 gün yemlemezler. Bu uygulama balıkların' sağlığı açısından fazla olumsuz bir etkide bulunmadığı gibi iş gücü bakımından da önemli avantajlar sağlar. Balıklar günlük olarak verilmesi gerekli olan yem miktarı balıklar büyüdükçe ve su sıcaklığı düştükçe azalır

Balıklara verilen yemlerin taze ve soğuk hava depolarında muhafaza edilmiş olmaları lazımdır. Bozuk yem verilmesi büyük kayıplara neden olabilir. Yemler genel itibari ile -20°C'de saklanılmaktadır. Soğuk havada muhafaza edilen yemlerin yemlemeden önce çözdürülmesi gerekir. İri balıklar ise kesilerek ya da makinadan geçirilerek balıklara verilir. Hamsi gibi Chiaminase denilen, Bı vi-taminini oluşturan ve enzim ihtiva eden balık etlerinin sürekli verilmesinden kaçınılır. Sarıkuyruk balıklarının pelet yem ve yem alma konusunda pek istekli olmadıkları bilinmekle birlikte son senelerde ticari amaçla yapay yem üretimi ve kullanımı artmıştır. Yavru balıkların beslenmesinde yapay yem olarak %70 oranında balık unu ile %20 oranında taze balık ve %5-10 oranında glutenin karıştırılmasıyla yavruların beslenebildiği kaydedilmiştir. Bu karışıma bir miktar vitamin ve mineral ilavesi de faydalı olur.

Balıkların gelişmesi bir hayli hızlıdır. Balıklar bir yıl içinde 1-1,5 kg. Canlı ağırlık ve 30-50 cm. Boya erişirler, ikinci yıla bırakılanlar ise 40- 60 cm. Boy ve 2-3 kg. Canlı ağırlığa ulaşırlar. Bazı iş yerleride düzenli ve sürekli yemlerne ile balıkların ikinci yıl sonunda 4-5 kg.'a ulaştırılmaları da mümkündür.

Japon kıyılan okyanusa açık olduğundan koylarda bile dalgaların büyük boyutlara ulaştığı görülür. Özellikle yaz sonu ile kış başlangıcı arasında deniz bir hayli dalgalı olur. Bu dönemde yetiştiriciler ağ kafesleri deniz yüzeyinden 1,5 ın. Aşağıda tutacak önlemler alırlar ve kafes üzerini iyice kapatarak kafeslerini rüzgar ve fırtınalardan korurlar. Bazı bölgeler de ise işletmeyi rüzgarlardan koruyacak basit şamandralardan özel dalga kıranlar yapılır.

Sarıkuyruk Balığı Yetiştiriciliğinde Sorunlar: Sankuyruk balıklarının Japonya'da yetiştiriciliği sürekli olarak gelişen bir sektördür. Yavru temin olanakları arttıkça ve yem problemleri çözümlendikçe daha da gelişmesi beklenmektedir. Bu gelişme ile beraber pek çok sorunun da ortaya çıkması çok normaldir.

Yetiştirmede en önemli konulardan birincisi yavru teminidir. Ancak iyi bir' organizasyonla bu meselenin minimum olması konusunda çeşitli önlemler alınmakta ve çoğu zaman başanlı da olunmaktadır. Yavruların insan eli altında üretilerek temini konusunda bir çok araştırma yürütülmektedir. Ancak yavru yakalama çalışmaları sürekli ve kontrollü olarak yapıldığı için şimdilik ters bir etkiden de söz edilmemektedir. Ancak ilerisi için yavru üretiminin mutlak sağlanması, tam ve güven duyulan bir üreticilik için mecburi görülmektedir. 1 kg. Sarıkuyruk balığı üretimi için 8-10 kg. civarında yaş balık eti kullanılıyor. Ancak son senelerde yapay yem kullanımı da artmıştır. Dünyanın pek çok ülkesinde açlık çekilir iken, 10 kg. Küçük balık eti tüketerek 1 kg. Balık eti üretmenin doğruluğu tartışma konusu olabilir. Bu sebeple yetiştirmenin mümkün olduğuncayapay yemlere bağlı şekilde gelişmesinin faydalı olacağı konusunda da tartışmalar vardır. Bu konularda da geniş çalışmalar yapılabilmektedir.

Yetiştiriciler balıklarının çabuk gelişmesini sağlama amacıyla fazla yemleme ya da aşırı yemleme eğilimindedirler. Bu eğilim sonucu yenilemeyen yemlerin ağ kafesi geçerek üretim alanının dip kısmına çökme ve sonuçta da kokuşarak ortamı kirletme tehlikesi doğmaktadır. Özellikle fazla miktarda ağ kafesin bulunduğu körfezlerde kirlenme konuları önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ağ kafeslere hergün kıyılmış balık etinin atılması et içindeki yağların suya geçerek suyun özellikle üst kısımlarında yağların birikerek su berraklığını ve görmeyi azalttığı karşılaşılan problemlerden olmuştur. Fazla kirlenme sonucu küçük koylarda red-tide olayına rastlanılması da karşılaşılan olaylardandır. Bu zararları engelleme amacıyla balıkların her zaman az yemlenmesi işletmelerin ekonomik kayıplarını engelleme bakımından da faydalı görülmektedir. Bazı durumlarda ise balıkları tedavi amacıyla kullanılacak olan kimyasal maddelerin fazla olması ve artıkların suya karışmasının da istenilmeyen durumlar ortaya koyabildiği kaydedilmektedir.

Son senelerde Yeni Zelanda da başka bir sarı- kuyruk türü Seriola lalandi üstünde başarılı yetiştirme çalışmalarına başlanılmıştır.

Kral sarıkuyruk olarak bilinen bu balık türü yemeklik olarak kıymetli bir türdür. Doğal ortamda 1,7 m. Boya kadar büyüyebilen bir balıktır. 50-60 kg. Ağırlığa kadar ulaşabilirler. Yüksek fiyatla pazarlanması, gelişme hızının iyi olması ve 12-15 ayda 3 kg. Canlı ağırlığa ulaşabilmesi yetiştiriciliğini cazip kılmaktadır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.