Gıda Hattı

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadeleye FAO desteği!

7 Ağustos 2020, 12:49
Paylaş
Akdeniz Meyve Sineği ile mücadeleye FAO desteği!

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), akdeniz meyve sineği ile mücadelede pestisit kullanımının azaltılması için Ankara Sincan’da 100 çiftçiye 1.800 adet tuzak dağıttı.

COVID-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkabilecek gıda krizine karşı FAO’nun, dünya çapındaki çabalarının bir parçası olarak, Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen “Orta Asya ülkeleri ve Türkiye’de Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve KOK (Kalıcı Organik Kirleticiler) Sınıfında Yer Alan Pestisitlerin İmhası” projesi kapsamında, pestisit kullanımının azaltılmasını da içeren ‘Koru ve Üret’ yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilir bitkisel üretimin teşvik edildiği yeni önlemler alındı.

Kimyasallara bağımlılık ve ürün kaybı azalıyor

Entegre Mücadele stratejisinin benimsenmesi; sürdürülebilir kalkınma, üretimde artan verimlilik ve azalan zarar seviyesi sayesinde, sosyo-ekonomik yararlar sağlıyor. Böylece, proje kapsamındaki yeni önlemlerle, üreticilere sunulacak bilgi ve ekipman desteği sayesinde kimyasallara bağımlılığın azalması ve daha az ürün kaybının yaşanması gibi bir birçok yararı beraberinde getirmesi öngörülüyor. Aynı zamanda ekonomik yararlarının yanı sıra çevre ve insan sağlığı üzerinde uzun vadeli olumlu gelişmeler de sunması bekleniyor.

“COVID-19 pandemisi gibi hızla yayılan ve daha önce karşılaşılmamış sorunlarla baş ederken projenin kapsamına giren konularda ivedilikle çözüm aramak çok önemli” diyen FAO Tarım Uzmanı ve Proje Teknik Lideri Tania Santivanez, COVID-19 nedeniyle Entegre Mücadele’nin daha fazla desteklenmesini, proje yararlanıcısı ülkelerin sürdürülebilir ve çevre dostu tarımsal üretim modellerine geçişini hızlandıracak bir fırsat olarak yorumluyor.

Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Projenin Türkiye ayağı, FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortak yürütülüyor. Pandemi nedeniyle proje çerçevesinde geliştirilen bu acil müdahale kapsamında, meyve üretiminde ciddi ekonomik zarara neden olan ve üreticileri fazla miktarda pestisit kullanmak zorunda bırakan Akdeniz Meyve sineği (Ceratitis capitata)’nin Entegre Mücadele önlemleri çerçevesinde kontrolü teşvik ediliyor.

Bu kapsamda, Ankara Sincan’da Kesiktaş Zir Vadisi, Erkeksu ve Yeni Kayı bölgelerinde meyve üretimi yapan yaklaşık 100 çiftçiye 1.800 feromon tuzak dağıtımı yapıldı. Tuzaklar, meyve üretimini kalite ve miktar bakımından geliştirecek ve böylece sağlıklı beslenme konusunda bilinçli tüketiciler tarafından talep edilen bu ürünlerin daha yüksek pazar değerine ulaşmasını sağlayacak.

Üreticiler memnun!

Gelecekte, zararlıların doğal düşmanları yararlı böceklerin kullanımının desteklenmesinin bölge için çok yarar sağlayacağını vurgulayan üretici Mustafa Aksel, “Dağıtılan tuzaklar pestisit kullanmadan daha kaliteli ürünler üretilmesinde bize yardımcı olacak. Kimyasal uygulamalar zaten en son seçenek olmalı ve hatta bazen kimyasallar Akdeniz Meyve sineği mücadelesinde başarısız oluyor ve bu nedenle ürünlerimiz zarar görüyor ve satılamıyor. Bu nedenle Sincan’da yaşanan ürün kayıpları çok ciddi olabiliyor” diye konuştu.

40 hektarlık alanda kontrol sağlanacak

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, FAO ile ortak çabalar sayesinde biyoteknik mücadele yöntemi olarak feromon tuzak kullanımının yaklaşık 40 ha’lık bir alanda Ankara’nın özellikle mikro klima alanı için önemli zararlılardan biri olan Akdeniz Meyvesineği kontrolünü sağlayacağını dile getirdi. Korkmaz, kimyasal kullanmadan veya en az düzeyde kimyasal kullanımı ile kalite ve miktar bakımından ürün kayıplarının azaltılması için Entegre Mücadele’nin daha da yaygınlaştırılmasının, Ankara’da sürdürülebilir tarımsal üretim için bir hedef olduğunun altını çizdi.

Yaklaşık 200 çiftçiye eğitim verilecek

Ayrıca, Ankara’da yaklaşık 200 çiftçi, Entegre Mücadele hakkında eğitilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Vekili Yunus Bayram, eğitimlerin, Bakanlığın Türkiye çapında ve yerel düzeyde gerçekleştirmekte olduğu Entegre Mücadele hedefleri doğrultusunda çiftçilerin kapasite geliştirme çalışmalarına katma değer sağlayacağını söyledi.

Entegre Mücadele’ye geçişin finansal ve pazarlama boyutu, çiftçiler için ciddi bir engel teşkil edebiliyor. Ancak, üreticiler Entegre Mücadele ile üretilen ürünlerden yüksek piyasa fiyatları nedeniyle, daha fazla kar edebiliyor. Bu nedenle, çiftçiler açısından Entegre Mücadele’yi tercih edilebilir hale getirmek için, pazarlama fırsatlarının ortaya çıkarılması çok önemli. Bu kapsamda, bu ürünler için pazar yaratma amacıyla farklı paydaşlarla bir dizi danışma toplantısı yapılması planlanıyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.