Gıda Hattı

Ahşap ambalaja zararlı organizma önlemi!

25 Mayıs 2019, 08:53
Paylaş
Ahşap ambalaja zararlı organizma önlemi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek amacıyla ilgili yönetmeliği güncelledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik, 25 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamı

Zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasların belirlendiği Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar ile ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumluluklarını düzenliyor.

Üretim esnasında ısıtılan şarap ve alkol fıçısı, İşlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek üretilmiş; şarap, puro ve diğer malların hediye kutuları gibi bazı ahşap ambalajlar ise yönetmelik kapsamı dışında bırakıldı.

Isıl işlem tanımı

Yönetmelikte,

Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT), “Ahşap ambalaj malzemelerinin; ısıl işlem fırını ile en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılması”,

Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) ise “Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinin; dielektrik ısıtma yöntemiyle (örneğin mikrodalga), en az bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılması”,

Zararlı organizma da, “Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotipleri” olarak tanımlandı.

Isıl işlem işletme izni başvuruları

İzin belgesi almak isteyen işletmeler, yönetmelikte belirtilen belgeler ile zirai karantina müdürlüklerine, müdürlük olmayan illerde ise Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuracaklar.

İşletmede yönetmelikteki hükme uygun karantina odası bulunacak ve amacına uygun kullanılması gerekecek.

Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü istihdam edilecek.

Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi, ISPM 15 işaretleme izni askıya alınmamış durumdaki izin belgeli işletmelerde, istihdam edilen ısıl işlem operatörünce, yönetmelik ve ekinde belirtilen esaslara göre yapılacak.

Isıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesine, ISPM 15 işaretlemesi yapılamayacak.

Yapılan her ısıl işlem uygulamasından sonra, yapılan ısıl işlem uygulamasına ait bilgisayar kayıtlarının; kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiğini gösterecek şekildeki birer dakikalık verileri içeren çıktıların bir takımı, işletmede 2 yıl saklanarak denetimler sırasında kontrol görevlilerine sunulacak. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az 2 yıl süre ile saklanacak.

Yönetmeliğin yayımı ile birlikte, 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.