AramaArama
Gıda Hattı

ABD’ye gıda ihracatı için yeni düzenlemeler

27 Mayıs 2016, 09:44
Paylaş
ABD’ye gıda ihracatı için yeni düzenlemeler

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından, Amerikan Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA) kapsamında hazırlanan riske dayalı 7 temel düzenleme, ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Yeni kurallar, ABD'ye gıda ihracatında temel alınacak.

2011’de yürürlüğe giren Amerikan Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA), Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) gıda güvenliği çalışmalarını, yaşanan sorunlardan sonra müdahale etmek yerine sorunları önlemeye yönlendirmesine olanak tanıyor. FDA, FSMA’yı uygulamak için riske dayalı 7 temel kuralı nihai haline getirdi.

FDA, ABD Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 7 kural önerisiyle ilgili olarak ABD içinde ve dışında endüstriye, devletin ilgili birimlerine, tüketici örgütlerine ve diğer paydaşlara kapsamlı bir şekilde bilgi sundu ve binlerce yorum aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından nihai şeklini alan 7 temel FSMA kuralı; gıda üretim süreci boyunca gıda bulaşısını sistematik bir şekilde önlemek, gıda güvenliği sistemini güçlendirmek ve toplumu daha iyi bir şekilde korumak için riske dayalı bir şekilde yürürlükte olacak. Yeni düzenlemeler, belirli firmalar için 2016 yılı sonunda başlayacak.

polinas-uretim-gidahatti

İşte yeni düzenlemeler 

Yeni Kasıtlı Tağşiş kuralı ile gıda tesislerine, gıda tedarikini hedef alan terör faaliyetleri de dahil olmak üzere topluma geniş ölçekli zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı tağşiş zafiyetlerini değerlendiren yazılı bir gıda savunma planını tamamlama ve sürdürme şartı getiriliyor.

Tesisler artık bu zafiyetleri ele almak için hafifletme stratejileri tanımlamak ve uygulamak, gıda savunma izleme prosedürleri ve düzeltici faaliyetler uygulamak, sistemin çalıştığını teyit etmek, hassas alanlarda görevli personelin uygun eğitim almasını sağlamak ve belirli kayıtları tutmak zorunda olacaklar.

ABD ve diğer ülkelerdeki firmalara, gıda tedarikinde kasıtlı hile yapılmasını önlemek için müdahale etme şartı getiren kural sayesinde, geniş ölçekli halk sağlığı zararlarının önlenmesi hedefleniyor.

Tesislerin kasıtlı tağşiş kuralına uyması için belli bir zaman süreci de tanıyan FDA, nihai tağşiş kuralı için, işletme büyüklüğü ve satış rakamlarına dayalı muafiyet de uygulayacak. Söz konusu kural, çiftlikler için geçerli olmayacak.

endüstriyel-üretim-gidahatti

Kural, gıda tedarikinin güvenliğini sürdürmek için önleyici bir yaklaşımı benimsiyor.

Kasıtlı tağşişin halk sağlığı üzerinde olası yıkıcı etkileri; "halk arasında yaygın korku, halk arasında gıda güvenliğine olan güvenin azalması ve devletin gıda güvenliğini sağlayamaması, ve ticaretin aksaması gibi önemli ve olumsuz ticari etkiler" olarak sıralanıyor.

Tüm nihai FSMA kuralları, FDA tarafından düzenlenen gıda ürünlerinin güvenliğini sağlamak için, endüstri ve yabancı devletler arasındaki güçlü ortaklıklara dayanıyor.

Bu nihai kurallar, FDA’nın yurt içi ve yurt dışındaki paydaşlarıyla yaptığı kapsamlı bilgi alışverişi sonucunda yürürlüğe konuluyor.

FDA, nihai düzenlemelerin uygulanması sürecinde -uluslararası paydaşlar da dahil olmak üzere- tüm paydaşları sürece katmak için her türlü çabayı sarf etmeye devam edecek.

FDA ve diğer kurumlar, nihai kurallarla uyumlu hale gelmeyi kolaylaştırmak için endüstriye kılavuzlar, eğitimler ve teknik destek çağrı merkezi gibi araçlar sağlayacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.