Gıda Hattı

AB’den iklim hedefleri konusunda önemli adım!

19 Aralık 2017, 12:24
Paylaş
AB’den iklim hedefleri konusunda önemli adım!

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, AB Komisyonu'nun hazırladığı 2030 iklim hedeflerinin tutturulması amacıyla arazi kullanımı, emisyonların azaltılması ve sürdürülebilir ormancılık için kilit öneme sahip yasal düzenleme konusunda uzlaşmaya vardı.

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Komisyonu arasındaki üçlü görüşmelerde varılan uzlaşmanın, Parlamento Genel Kurulu ve Bakanlar Konseyi tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Yönetmelik, onayın ardından AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasını takip eden 20 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

avrupa-parlamentosu-gidahattiSektörlerin katkı sağlaması bekleniyor

Avrupa’nın modern ve temiz bir ekonomiye geçişini sağlamak için AB politikalarının önemli bir parçasını oluşturacak düzenleme, arazi kullanımından kaynaklanan emisyon oluşumunun muhasebeleştirilmesi, arazi kullanımı ve ormancılık faaliyetlerinde değişiklikler içeriyor. Öngörülen değişikliğin gerçekleşebilmesi için ekonominin tüm sektörlerinin, bu dönüşüme katkı sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

yenilenebilir-enerji-gunes-ruzgar-gidahattiİklim dostu enerji kullanımı teşvik edilecek

AB Enerji Birliği’nin kilit taşı olan sağlam bir iklim politikası çerçevesi, modern ve temiz bir ekonomiye geçiş için de büyük önem taşıyor.

İklim dostu enerji kullanımı ve ormancılık faaliyetleri için verilen teşvikler, büyümenin devamlılığını sağlayacak ve önemli hizmetler ile ekonomik yararlar getiren kırsal toplumun sürdürülebilir verimliliğini arttıracak. Ayrıca sürdürülebilir bir şekilde yönetilen arazi kullanımı, yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerji materyalleri, AB’nin bu pazarlarda dünya lideri olmasına da yardımcı olacak.

Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi’nin uzlaşmaya vardığı düzenleme kapsamında, şimdiye kadar şu başarılar elde edildi:

Tarlalarda, gözetimli orman alanlarında, ağaçlandırılmış ve yoz bırakılmış sulak ve karasal alanlarda karbon emisyonunun ortadan kaldırılmasına ve ölçülmesine ilişkin muhasebe kuralları Paris İklim Anlaşması doğrultusunda, amaçlarına uygun olarak güncellendi.

Her bir üye devlet için her 5 yıllık uyum süresini kapsayan “alan kullanımı, alan kullanımı değişimi ve iklim değişikliği” ile ilgili sektörlerde; absorbe edilen karbon miktarı için, muhasebe kurallarına uygun olarak, “salınan karbon miktarına en azından eşit olmalıdır” yönünde bir teminat vermek temel bir taahhüt oldu.

Yönetmelik, yükümlülükler açısından ormancılar ve çiftçiler de dahil olmak üzere özel şahısları etkilemiyor.

orman-gidahattiEmisyon Azaltma Ticaret Sistemi

Çok çeşitli uluslararası koşullarla başa çıkmak için esnek ve dengeli bir paket yaratıldı. Özellikle, önemli bir karbon bataklığını temsil eden üye devletler için ormanların muhasebeleştirilmesinde Parlamento ve Konsey tarafından esneklikler getirildi. Emisyon Azaltma Ticaret Sistemine entegre olmayan sektörlerin en azından %30’unun karbon emisyonu azaltma hedefi onandı. Bu durum, eğer AB üyeleri borçlanmama kurallarını toplu olarak yerine getirirse “gözetimli orman alanlarının esnekliği” mekanizmasını etkinleştirecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.