Gıda Hattı

AB Yeşil Mutabakatı hedefleri için 3 yeni girişim!

23 Kasım 2021, 15:38
Paylaş
AB Yeşil Mutabakatı hedefleri için 3 yeni girişim!

AB Komisyonu, Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında; Ormansızlaşmanın engellenmesini sağlamaya yönelik yönetmelik tasarısı, mevcut “Atıkların Sevkiyatı Yönetmeliği” üzerinde değişiklik yapılmasını öneren tasarı ile Toprak Stratejisi Tebliği olmak üzere üç yeni girişim kabul etti. Ormansızlaşmanın engellenmesini sağlamaya yönelik tasarı, şirketler için zorunlu durum tespiti kuralları getirilmesini öngörürken, atıkların sevkiyatına ilişkin düzenleme ise OECD ülkelerine yapılan atık sevkiyatlarının izlenmesi ve varış ülkesinde ciddi çevre sorunları yaratmaları halinde sevkiyatın askıya alınabilmesini sağlayacak.

AB Komisyonu, Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında üç yeni girişim kabul etti:

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda 3 yeni girişim

  • Ormansızlaşmanın engellenmesini sağlamaya yönelik yönetmelik tasarısı (995/2010 (AB) Sayılı yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve ormansızlaşma ve ormanların bozulmasıyla bağlantılı belirli mal ve ürünlerin AB pazarında bulundurulması ve AB'den ihraç edilmesi hakkında yönetmelik tasarısı;
  • Üçüncü ülkelere yasadışı atık ihracatının önlenmesi ve döngüsel ekonominin gelişimini sağlamak amacıyla atıkların AB içi sevkiyatının kolaylaştırılmasını sağlamak için mevcut “Atıkların Sevkiyatı Yönetmeliği” üzerinde değişiklik yapılmasını öneren tasarı;
  • 2050 yılı hedefli Toprak Stratejisi Tebliği.

Yeni düzenlemeler ne getirecek?

Ormansızlaşmanın engellenmesini sağlamaya yönelik yönetmelik tasarısı, şirketler için zorunlu durum tespiti kuralları getirilmesini öngörüyor. AB Komisyonu ayrıca, düzenleme kapsamındaki ürün ve malzemelerin yol açtığı ormansızlaşma ya da ormanların bozulmasına ilişkin risk düzeyini değerlendirmek üzere “derecelendirme sistemi” kullanılacağını belirtiyor.

Atık sevkiyatına ilişkin yeni düzenlemeler ise OECD üyesi olmayan ülkelere AB ülkelerinden atık ihracatının kısıtlanmasını ve yalnızca üçüncü ülkelerin belirli atıkları almaya istekli olması ve bunları sürdürülebilir metotla işleyebilme kapasiteleri bulunması halinde atık ihracatını mümkün kılıyor. Düzenleme kapsamında OECD ülkelerine yapılan atık sevkiyatlarının izleneceği ve varış ülkesinde ciddi çevre sorunları yaratmaları halinde sevkiyatın askıya alınabileceği belirtiliyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.