Gıda Hattı

AB, Ukrayna’nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak!

19 Mayıs 2022, 14:20
Paylaş
AB, Ukrayna’nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak!

AB Komisyonu’nun önerilerine göre; ihracat için yeterli karayolu aracı temini amacıyla lojistik platformu oluşturulacak, lojistik rotalarında Ukrayna’dan tarımsal ihracat sevkiyatlarına öncelik verilecek, Gümrük kontrol noktalarında esneklik sağlanacak, Ukrayna’nın ihraç ürünleri AB sınırları içinde belirlenecek geçici depolama alanları içinde muhafaza edilecek.

Söz konusu öneriler, AB'nin Ukrayna ile dayanışma girişimleri kapsamında gündeme getirildi.

AB Komisyonu’nun Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatına yardımcı olmak ve ayrıca insani yardım, hayvan yemi ve gübre tedarikini kolaylaştırmak amacıyla sunduğu önerilerden bazıları şöyle:

Lojistik platformu oluşturulacak

  • Artan karayolu aracı teminini sağlamak üzere Komisyon tarafından arzı ve talebi bir araya getiren lojistik platformu oluşturulacak.
  • Lojistik rotalarında Ukrayna’dan tarımsal ihracat sevkiyatlarına öncelik verilecek ve demiryolu üzerinden nakliyata ilişkin zaman çizelgelerinde bu kapsamdaki sevkiyatlara yer açılması sağlanacak.
  • Gümrük kontrol noktalarında gerekli esneklik sağlanması ve yeterli sayıda görevli bulundurulmasına dikkat edilecek.
  • Ukrayna’nın ihraç ürünleri AB sınırları içinde belirlenecek geçici depolama alanları içinde muhafaza edilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.