Gıda Hattı

AB Türkiye`Nin Katılım Belgesini Onayladı

20 Şubat 2008, 01:49
Paylaş

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'de bundan sonra yapılacak siyasi reformlar için temel oluşturacak gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'ne onay verdi.

AB, kısa vadeli öncelikler arasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile azınlık ve kültürel hakları ve azınlıkların korumasına da yer verdi.

Brüksel'de toplanan Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi'nin kararında Türkiye'nin yeni öncelikleri yerine getirmek üzere bir takvim ve spesifik önlemler içeren bir plan geliştirmesi gerektiği belirtilirken gözden geçirilmiş belgenin bundan sonra yapılacak siyasi reformlar için temel oluşturacağı da kaydedildi.

Belirlenen önceliklerin, Türkiye tarafından önümüzdeki yıllarda tamamen yada önemli ölçüde gerçekleştirilmesi beklentisine yer verildiği karara göre belirlenen kısa vadeli öncelikler olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil ve siyasi haklar, ekonomik ve sosyal haklar, azınlık hakları, kültürel haklar ve azınlıkların korunması, ekonomik kriterler ve müzakerelerin çeşitli başlıklarında AB müktesebatını üstlenme kabiliyeti gösterildi.

Orta vadeli önceliklerin ekonomik kriterler ve üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyeti ile ilgili olduğu belirtildiği kararda Katılım Ortaklığı uygulanmasının, Ortaklık Antlaşması ile belirlenen mekanizmaların aracılığı ile değerlendirileceği kaydedildi. Konsey'in kararında son bölümünde de Katılım Ortaklığı'nın uygulanmasının müzakere sürecinin ilerlemesi açısından kilit olduğu da vurgulandı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.