Gıda Hattı

AB raporunda “Türkiye’nin ekonomik ağırlığı artacak” tespiti!

23 Eylül 2021, 13:35
Paylaş
AB raporunda “Türkiye’nin ekonomik ağırlığı artacak” tespiti!

AB Komisyonu’nun 2021 Stratejik Öngörü Raporu’nda, AB'nin eyleme geçme kapasitesi ve özgürlüğünü etkileyen dört ana küresel eğilim ile AB’nin küresel liderliği için fırsatlar sunan 10 kilit alan sıralandı. Raporda, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ağırlığının artacağı tespiti yapıldı.

AB Komisyonu, çok kutuplu ve giderek daha fazla çekişmeli hale gelen küresel düzende AB'nin açık stratejik özerkliğine ilişkin ileriye dönük bakış açısı sunmayı amaçlayan “2021 AB Stratejik Öngörü Raporu’nu yayımladı.

AB Raporu’ndaki 4 ana küresel eğilim

Raporda, AB'nin eyleme geçme kapasitesi ve özgürlüğünü etkileyen dört ana küresel eğilim olduğu not ediliyor:

I. İklim değişikliği ve diğer çevresel zorluklar;

II. Dijital hiperbağlantılılık ve teknolojik dönüşüm;

III. Demokrasi ve değerler üzerindeki baskı;

IV, Küresel düzen ve demografideki değişimler.

AB’nin küresel liderliği için fırsatlar sunan 10 kilit alan

Ayrıca, AB'nin küresel liderliği ve açık stratejik özerkliği için fırsatlar sunan 10 kilit eylem alanı belirtiliyor:

  • Dayanıklı ve sürdürülebilir sağlık ve gıda sistemlerinin sağlanması;
  • Karbondan arındırılmış ve uygun fiyatlı enerjinin güvence altına alınması;
  • Veri yönetimi, yapay zeka ve en ileri teknolojilere ilişkin kapasitenin güçlendirilmesi;
  • Kritik hammadde tedarikinin güvence altına alınması ve çeşitlendirilmesi;
  • Küresel standartların belirlenmesinde öncü olunması;
  • Esnek ve geleceğe yönelik ekonomik ve finansal sistemler oluşturulması;
  • AB hedeflerine uygun beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi ve elde tutulması;
  • Güvenlik ve savunma kapasitelerinin ve uzaya erişimin güçlendirilmesi;
  • Barış, güvenlik ve refahı teşvik etmek üzere küresel ortaklarla birlikte çalışılması;
  • Kurumların dayanıklılığının güçlendirilmesi.

Türkiye’nin ekonomik ağırlığı artacak

2021 AB Stratejik Öngörü Raporu’ndaki “barış, güvenlik ve refahın artırılmasına yönelik küresel ortaklarla işbirliği” başlığı altında, AB’nin Batı Balkanlar, Türkiye ve Komşuluk politikası kapsamındaki ülkelerle stratejik ve konuya dayalı işbirliğini güçlendirmesi gerekeceği ifade ediliyor.

Raporun “Küresel Düzen ve Demografideki Değişimler” başlığı altında ise, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin (Brezilya Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Türkiye) ekonomik ağırlığının artacağı tespiti paylaşılıyor.

“Güvenlik ve savunma kapasitesi ile uzaya erişimin güçlendirilmesi” politika eylemi kapsamında afetlerin önlenmesi, hazırlık ve müdahalelerin geliştirilmesi için sivil koruma alanında Türkiye ile AB’nin işbirliği yaptığı da belirtiliyor.

Stratejik rapor, konferansta tartışılacak

AB Komisyonu 18-19 Kasım tarihlerinde gelecek yılın “Stratejik Öngörü Raporu”nun konusunu (yeşil ve dijital geçişlerin eşleştirilmesi) tartışmak amacıyla Avrupa Strateji ve Siyasi Analiz Sistemi (ESPAS) konferansına ev sahipliği yapacak.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.