AramaArama
Gıda Hattı

AB, İklim Yasası hedeflerinde uzlaşıya vardı

22 Mayıs 2021, 16:24
Paylaş
AB, İklim Yasası hedeflerinde uzlaşıya vardı

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri, 2050’ye kadar iklim nötr AB hedefini AB ve üye ülkeler için yasal olarak bağlayıcı hale getiren “Avrupa İklim Yasası” üzerinde siyasi uzlaşı sağladılar.

Avrupa İklim Yasası üzerinde uzlaşıya varılması için yürütülen müzakereler sonucunda, 2030’a kadar sera gazı emisyonlarının 1990’a kıyasla en az %55 azaltılması kararlaştırıldı.

sera-gazi-emisyonu-5-gidahattiEmisyonlar yüzde 55 azaltılacak

Müzakerelerde karara bağlanan bazı başlıklar şöyle:

  • Avrupa Parlamentosu 1990’a kıyasla %60 sera gazı azaltım hedefini kabul etmişti. Avrupa İklim Yasası’nda bu hedeften daha düşük bir seviye olan %55 azaltım hedefinde uzlaşıya varılmasını sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler çerçevesinde, AB üye ülkelerini temsilen AB Konseyi müzakerecileri; toprak kullanımı, tarım ve ormancılık faaliyetlerinden karbon uzaklaştırılması yönündeki katkının sınırlandırılmasını kabul etti.
  • Ek olarak AB Komisyonu, AB’nin iklim hedefini %57’ye çıkarmak üzere karbon yutaklarının katkısını artırma yönünde çalışma yürütmeyi kabul etti.

Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulacak

  • Yine AP’nin talepleri doğrultusunda AB politikalarının iklim nötr hedefiyle uyumlu hale getirilmesi konusunda politika yapıcılara önerilerde bulunmak üzere bağımsız bilimsel danışma kurulu, “Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu” oluşturulmasına karar verildi. Kurul, her biri 4 yıllık görev süresi için aday gösterilecek 15 üyeden oluşacak. İklim Yasası ve AB’nin Paris Anlaşması kapsamındaki uluslararası taahhütleri bağlamında mevcut ve gelecekte önerilecek politika ve hedeflere ilişkin bilimsel tavsiye ve rapor sunacak olan Kurul için sekretarya görevini Avrupa Çevre Ajansı üstlenecek.
  • Müzakereciler Paris Anlaşması uyarınca küresel düzeyde kaydedilen gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek ilk gözden geçirmeyi takip eden altı ay içinde, AB Komisyonu'nun 2040 yılı için “ara iklim hedefi” önermesi konusunda anlaştılar.
  • AB Komisyonu 2050 yılına kadar AB’nin iklim nötr hedefine ulaşmaya yönelik gösterge niteliğinde gönüllü yol haritası hazırlayacak olan sektörlerle etkileşime girecek ve bu tür yol haritalarının gelişimini izleyerek, AB düzeyinde diyaloğu kolaylaştırmak üzere en iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.