Gıda Hattı

AB, Güney Afrika ile serbest ticaret yapacak

16 Haziran 2016, 14:53
Paylaş
AB, Güney Afrika ile serbest ticaret yapacak

Küresel ölçekte tarım topraklarındaki azalışla birlikte bakışların çevrildiği Afrika kıtası, Avrupa Birliği’nin de (AB) radarında. Son olarak Avrupa Birliği ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu üyesi Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Swaziland arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalandı.

AB ile Afrika’da kendi bölgeleri içerisinde bütünleşme çabası içindeki Güney Afrika Kalkınma Topluluğu üyesi ülkeler arasında imzalanan anlaşma, “kalkınma” odaklı bir serbest ticaret anlaşması niteliği taşıyor.

guney-afrika-kalkinma-toplulugu-gidahatti

Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Swaziland’ın AB ile imzaladığı anlaşmada, imza koyan tüm ülkelerin kalkınmışlık düzeylerindeki farklılıklar da dikkate alınarak, Güney Afrika dışındaki ülkelerin AB pazarına kotasız ve vergisiz erişimine olanak sağlanıyor. Güney Afrika’ya ise hâlihazırda AB ile mevcut ikili serbest ticaret anlaşmasının kapsamının ötesinde ayrıcalıklı bir erişim tanınıyor.

Gıda güvenliği bakımından hassas sektörlere koruma!

Buna ek olarak, menşe kuralları yumuşatılarak, Güney Afrikalı üreticilerin farklı ülkelerden satın alarak ürettiği nihai ürünleri AB pazarına serbest koşullarda satabilmesine olanak sağlanıyor.

Ekonomilerinin çeşitlendirilmesi ve üretim seviyesinin artması için Güney Afrika ülkelerinin bazı sanayi girdileri, tohum ve makineleri ithal edebilmesi büyük önem taşıyor. AB ile imzalanan anlaşma, bu ülkelerin ara girdiler üzerindeki ithalat vergilerinin büyük bir bölümünden kurtulmasını sağlayacak. Ayrıca, gıda güvenliği gerekçeleriyle hassas olarak nitelenen sektörlere koruma getiriliyor.

guney-afrika-gidahatti

Güney Afrika pazarı aşamalı olarak açılacak

Avrupa Birliği’nin sağladığı açılımlar karşılığında Güney Afrika ülkelerinin de pazarlarını AB ülkelerinden gelecek ihracata aşamalı olarak açmaları gerekecek. Güney Afrika ise AB coğrafi işaretlemesini kabul ederek, AB’li şarap ve gıda ürünleri üreticilerine ayrıcalıklı pazar erişimi sağlayacak. Rooibos çayı, Stellebosch ve Parl şarapları gibi Güney Afrika’ya özgü ürünler de Avrupa pazarında korunacak.

Taraflar anlaşmaya imza koymakla, çevre ve sosyal standartlara uyumlu bir sürdürülebilir kalkınma hedeflendiğine ilişkin taahhütte bulunduklarını da ilan etmiş oldular.

paris-iklim-anlasmasi-gidahatti

AB, Paris İklim Anlaşması için harekete geçti

Öte yandan AB Komisyonu, Paris İklim Değişikliğinin Önlenmesi Anlaşması’nın Avrupa Birliği tarafından hızlı bir şekilde onaylanması için bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı,  Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ne sunuldu.

Paris İklim Anlaşması’nın AB adına Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından hızlıca onaylanması, bu karar sürecine paralel olarak anlaşmanın üye ülke parlamentolarında da onaylanması gerekiyor.

12 Aralık 2015’te kabul edilen Paris Anlaşması küresel ısınmanın sanayi devri önceki seviyeye göre azami 2 °C artışla sınırlandırılmasını hedefliyor.

AB liderlerinin Ekim 2014’te onayladığı 2030 iklim ve enerji çerçevesi uyarınca AB Komisyonu, AB Emisyon Ticareti Sistemi kapsamında yer almayan binalar, tarım ve ulaşım gibi sektörlerden kaynaklanan emisyonun azaltılması için hedef belirleyecek. Komisyon’un yaz ayları içerisinde hazırlayacağı bu çalışmaya ek olarak 2030 iklim ve enerji çerçevesine toprak kullanımını dâhil etmeyi hedefleyen bir bildirge yayımlayacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.