Gıda Hattı

Araştırmacılar dikkat! AB destekli PRIMA Programı çağrıları açıldı

25 Ocak 2019, 22:16
Paylaş
Araştırmacılar dikkat! AB destekli PRIMA Programı çağrıları açıldı

Akdeniz Bölgesi’nde Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı PRIMA Programı 2019 yılı Çağrıları açıldı. Proje başvuruları için iki bölümde iki aşamalı başvuru tarihleri belirlendi.

PRIMA Programı 2019 Yılı Çağrıları duyurusu, Tarım ve Orman Bakanlığı sitesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) sayfasında yapıldı.

tagem-gidahatti

PRIMA Programı 2019 yılı Çağrıları

Buna göre, Akdeniz Bölgesi’nde Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı PRIMA Programı 2019 yılı Çağrıları açıldı.

Bölüm 1 kapsamındaki çağrılara son başvuru tarihi 1. Aşama için 28 Şubat 2019, 2. Aşama için 16 Temmuz 2019 olup, Bölüm 2 kapsamında yer alan çağrıya son başvuru tarihi 1. Aşama için 21 Şubat 2019, 2. Aşama için 4 Eylül 2019 olarak belirlendi.

PRIMA Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://prima-med.org/ adresinden; çağrılar ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise http://prima-med.org/call-for-proposal/ adresinden ulaşılabilecek.

Hangi projelere fon desteği verilecek?

PRIMA ORTAKLIĞI 2019 yılı çağrıları Bölüm 1 AB Fonu ile Fonlanacak Projelerden, Bölüm 2 ise Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projelerden (AB katkısı olmaksızın) oluşuyor.

Bölüm 1 kapsamında fonlanacak çağrılar:

1- Su Yönetimi (Management of Water 2019)

Konu 1: Su stresli Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi

2- Çiftlik Sistemleri  (Farming Systems 2019)

Konu 1: Akdeniz kuru tarımı ve küçük çiftlik tarımında su ve toprağın korunması

Konu 2: Akdeniz seracılığı ve yoğun tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik

3-  Tarımsal Gıda Değer Zinciri  (Agro-food Value Chain)

Konu 1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının İzlenebilirliğin ve özgünlük kontrolünün sağlanması için analitik araçların ve dijital teknolojinin uygulanması

4- Nexus 2019 RIA

Konu 1: Su Ekosistemleri-Gıda Nexus'un sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik yararlarının değerlendirilmesi

5- Nexus 2019 CSA

Konu 1: Akdeniz Bölgesinde tarım sistemi, su ve gıda ile ilgili geçmişteki ve devam eden projelerden elde edilen sonuçların ve en iyi uygulamaların haritalandırılması ve aktifleştirilmesi için bir platform

Bölüm 2 başlığında fonlanacak çağrılar

Bölüm 2 kapsamında fonlanacak projeler ise Çoklu Konular başlığı altında şu tematik alanları kapsıyor:

1- Tarım-Gıda Değer Zinciri, Tarım sistemleri, Su yönetimi

Konu 1: Katılımcı Ülkeler tarafından finanse edilen uluslararası çağrı

PRIMA Programı’nın amacı

Akdeniz Bölgesi'nde Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı, Avrupa-Akdeniz işbirliği çerçevesinde üstlenilmesi planlanan en iddialı program olarak hayata geçirildi.

Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın 185. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve 2018 yılından başlayarak 10 yıl boyunca açılacak ortak araştırma çağrıları çerçevesinde Akdeniz’deki su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında uluslararası ortak araştırma ve inovasyon projelerini fonlayacak bir program olan PRIMA, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SDGs) başarıyla ulaşılması için Birleşmiş Milletler Gündemi 2030'a katkıda bulunmayı da hedefliyor.

PRIMA programının amacı; araştırma ve inovasyon kapasitelerini geliştirmek ve tarımsal gıda sistemleri için bilgi ve ortak yenilikçi çözümler geliştirmek, sürdürülebilir hale getirmek ve Akdeniz bölgesinde entegre su temini ve yönetimi, bu sistemleri yapmak ve daha iklim koşullarına dayanıklı, verimli, uygun maliyetli ve çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir olan hükümler sağlamak ve su kıtlığı, gıda güvenliği, beslenme, sağlık, refah ve göç sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmak.

PRIMA katılımcısı 19 ülke

PRIMA katılımcısı 19 ülkeden şu ana kadar programa 10 yıl boyunca toplamda 274 milyon avro fon taahhüdünde bulunuldu. Ayrıca, Horizon 2020 Programı'ndan da toplamda 220 milyon avro fon tahsis edildi.

Türkiye adına PRIMA Programında fonlayıcı kuruluş olarak TÜBİTAK yer alırken, ülkemizin PRIMA’ya maddi taahhüdü, girişimin ilk 5 yılı için toplamda 5 milyon avro.

PRIMA katılımcı ülkeleri ise; Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye.

PRIMA Proje Çağrılarına katılım koşulları

PRIMA’nın 7 adet Yıllık İş Planı kapsamında faaliyet göstermesi (2018-2024), Komisyon tarafından sağlanacak fonlamanın 2018 yılından başlayarak en son 2020 yılında yapılması ve 2020-2024 yılları arasındaki çağrılarda başarılı olan projeleri kapsaması planlanıyor.

İlgili ortaklık kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetler, AB Fonu ile Fonlanacak Projeler, Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler (AB katkısı olmaksızın) ve Ulusal Programların PRIMA ile Uyumlu Diğer Faaliyetleri olmak üzere 3 bölüm altında toplanıyor.

Bölüm 1 kapsamında AB Fonu ile Fonlanacak Projeler AB Komisyonu tarafından, girişimin süresi boyunca PRIMA’ya tahsis edilmiş olan 220 milyon avroluk fon ile desteklenecek. Bu fon Horizon 2020 Programından sağlanacak.

Bölüm 2 kapsamında Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile fonlanacak olan projeleri kapsıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK, yalnızca başarılı bulunan projelerde yer alan Türk araştırmacıları fonlayacak, aynı konsorsiyumda yer alan diğer proje ortaklarına fon sağlamayacak.

En az üç katılımcı ülkeden araştırmacılar olacak

PRIMA Ortaklığı kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkenin araştırmacılarından oluşması şartı bulunuyor. bulunmaktadır.

Bu ülkelerin; AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Horizon 2020 asosiye ülkesi, PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke ve Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olması gerekecek.

Bu durum, Türkiye’yi konsorsiyumlarda mutlaka yer alması gereken 8 ülkeden biri haline getirerek işbirliği olanaklarını artırıyor. PRIMA’da toplamda 11 tane AB üyesi ülke ve 8 tane üçüncü ülke/Akdeniz’e sınırı olan H2020 asosiye ülkesi var.

Ayrıca, Akdeniz Ortağı Ülkeleri’nin (Mediterranean Partner Countries MPC) PRIMA’daki etkinliğini artırabilmek amacıyla PRIMA’ya Bölüm 1 altında Komisyon tarafından sağlanacak olan 220 milyon avroluk fonun yaklaşık olarak %25’inin bu ülkeler için tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.