Gıda Hattı

AB, çiftçiler için harekete geçiyor

23 Mart 2016, 09:51
Paylaş
AB, çiftçiler için harekete geçiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Liderlerinin kararıyla özellikle süt ve domuz üreticilerinin karşı karşıya olduğu güçlüklerin çözümü için harekete geçmeye hazırlanırken, Dönüşüm Ekonomisi Paketi kapsamında, atık maddelerden üretilen organik gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir yönetmelik hazırlandı.

ab-liderler-zirvesi-gidahattiTürkiye ile sığınmacı krizine yönelik anlaşma üzerinde mutabık kalan AB Liderleri, 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen zirvede, sığınmacı göçünün yanı sıra farklı konularda da kararlar aldı. Bu kararlar, şu başlıklar altında toplanıyor:

İstihdam, büyüme ve rekabetçilik: Üye ülkeler Avrupa Sömestri kapsamında ülke önceliklerini yansıtan Ulusal Reform Programı ve İstikrar ve Dönüşüm Programı oluşturacak. Haziran ayındaki toplantıda Ekonomi ve Para Birliği’nin tamamlanması çalışmaları kapsamında kaydedilen ilerleme değerlendirilecek.

Çelik: Küresel düzeyde çelik arzı fazlası da göz önünde bulundurularak Avrupa çelik sanayisinin içinde bulunduğu zorlukların çözümüne yönelik adımlar atılacak.

sut-sagmakÇiftçiler: AB’de özellikle süt ve domuz ürünleri üreticileri güçlüklerle karşı karşıya bulunuyor. AB Komisyonu 15 Mart tarihli Bakanlar Konseyi toplantısında alınan kararlar uyarınca harekete geçecek.

KDV: AB Komisyonu KDV ile ilgili eylem planı kapsamında üye ülkelerin temizlik ürünlerine uygulanan KDV’nin kaldırılmasına olanak sağlayacak bir düzenleme hazırlayacak.

Enerji ve iklim değişikliği: AB Komisyonu enerji güvenliği yasa paketi ve Paris’teki İklim Değişikliği Konferansı sonrası atılacak adımlara ilişkin bir bildirge yayımladı. Enerji pazarının işlerliğinin sağlanmasının yanı sıra, AB içerisindeki enerji pazarlarının birbiri ile ilişkilendirilmesi büyük önem taşıyor.

İklim Değişikliği Bildirgesi, AB’nin sera gazı salımını azaltma, yenilenebilir enerji miktarını artırma ve enerji etkinliğini geliştirme taahhüdünü ortaya koyuyor. Enerji ve iklim değişikliği ile ilgili son düzenlemelerin uygulamaya konulmasına öncelik verilecek. Paris Anlaşması’nın 22 Nisan’da New York’ta imzalanması sonrasında üye ülkeler ve AB, hızlı bir şekilde onaylayarak yürürlüğe koyacak.

Dönüşüm Ekonomisi Paketi kapsamında ilk yönetmelik

Öte yandan AB Komisyonu, Dönüşüm Ekonomisi paketi kapsamında ilk yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, atık maddelerden üretilen organik gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen kurallar içeriyor.

Aralık 2015’te kabul edilen Dönüşüm Ekonomisi Paketi atık olarak nitelendirilen maddelerin ekonomiye yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

tarim-ürünleri-gidahattiKomisyon’un hazırladığı yönetmelik, atık maddelerden üretilen organik gübrelerin AB pazarına girişini kolaylaştıran düzenlemeler sayesinde bu ürünlerin AB pazarında organik olmayan geleneksel gübrelerle aynı koşullar çerçevesinde rekabet edebilmesine uygun zemin hazırlıyor. Bu girişim sayesinde yenilikçi şirketler için yeni pazar fırsatları yaratılmasının yanı sıra atık maddeler azaltılırken, çevreye verilen zararın da azaltılmasında ilerleme kaydedilecek.

Yönetmelikte biyolojik atıkların gübre üretiminde kullanılması için ortak kurallar belirtiliyor ve AB içerisinde serbest ticaretinin yapılabilmesi için uyulması gereken güvenlik, kalite ve etiketlendirme gereklilikleri ortaya konuluyor. “CE” markalaması öncesinde ürünlerinin organik ve mikrobiyal kirleticiler ile fiziki kirler için belirlenmiş olan sınırlara uyumlu olduğunu üreticilerin ispat etmesi gerekiyor. Ayrıca fosfatlı gübreler içeriğindeki kadmiyum miktarı (içerik miktarı ilk üç yılda 60 mg/kg’dan 40 mg/kg’a, on iki yıl sonra da 20 mg/kg’a düşürülüyor) sınırlandırılıyor. Ek olarak, AB Komisyonu CE markasının sadece AB içerisinde farklı ülkelerde serbest olarak ticareti yapılacak ürünlere uygulanmasını gerekli kılıyor ve sadece ulusal pazarda satılacak ürünlerin CE markalı ürün gerekliliklerine uyum zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Yönetmelik taslağı Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nde yapılacak inceleme ve onay sonrasında üye ülkelerin iç yasaları ile uyumlaştırılmasına gerek olmaksızın doğrudan uygulamaya konulabilecek.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.