Gıda Hattı

AB Bastırdı, Rakının Vergisi Yükselecek, Viskininki Düşecek

9 Ağustos 2007, 20:14
Paylaş

Avrupa Birliği, rakıdaki vergi yükünü artması sonucunu doğuracak olan ’alkollü içkilerde alkol derecesine göre vergilemede’ ısrar ediyor. AB tarafı, tarama görüşmelerinde Türkiye’nin alkollü ürünlerdeki ÖTV uygulamasının Birlik normlarına uymadığını ileri sürdü. Türkiye’nin mevcut vergileme rejimiyle başta rakı olmak üzere, yerli ürünleri koruduğunu iddia eden AB temsilcileri, bu durumun Dünya Ticaret Örgütü kriterlerine de aykırı olduğunu savundu.

Tütün fonu kaldırılsın koşulu

Alkollü içkilerdeki vergileme, AB tam üyelik müzakerelerinde bu defa vergileme faslının açılmasında ön koşul olarak Türkiye’nin önüne getirildi. AB tarafı, alkollü ürünlerdeki yeni vergilemenin yanı sıra ithalatta alınan Tütün Fonu’nun kaldırılmasını da, vergileme faslının açılması için gerekli bir başka koşul olarak ortaya koydu. Görüşmeler sırasında Türkiye’nin bu konuda küçük de olsa bir adım atmasını isteyen AB yetkilileri, bu adıma paralel masaya konulacak bir aksiyon planı ile vergileme faslının açılabileceğini bildirdi

Maliye değerlendiriyor

Maliye Bakanlığı yetkilileri, AB üyesi ülkelerin alkol derecesi aynı olan ürünlere aynı oranda vergi uyguladığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptılar: "Bu durum alkollü ürünlerde hem oransal, hem de maktu vergiler için geçerli. Bizde viski, votka, cin gibi ürünlerin yanı sıra bazı şarapların maktu vergisi, rakıdan daha yüksek. AB, burada tümüyle alkol derecesine göre bir vergileme yapılmasını talep ediyor. Bu durumda ithal ürünlerdeki vergi yükü düşecek, rakıda ise bir miktar artış olacak. İlk aşamada vergi yüklerini birbirlerine biraz yaklaştırabiliriz. Daha sonra aşamalı bir şekilde AB normlarına geçilebilir. Yeni hükümetin kurulmasının ardından bu konuyu, hazırlayacağımız bir taslak ile gündeme getirmeyi düşünüyoruz."

ÖTV oranı yüzde 275.6

Türkiye’de halen uygulanmakta olan vergileme rejiminde, köpüklü şaraplar, cin, vokta, likör ve rakıdan yüzde 275.6 oranında ÖTV alınıyor. Oransal vergideki bu eşitliğe karşılık, alkollü ürünler üzerindeki asgari maktu vergi tutarları farklılık gösteriyor. Rakının asgari maktu vergisi ise 35.8480 YTL olarak belirleniyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.