Gıda Hattı

7 Tarım Ürününe Destekleme Prim

30 Temmuz 2007, 17:50
Paylaş

Çiftçilere, 2007-2011 döneminde kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı için destekleme primi ödenecek.

“2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair” Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karara göre, 2007-2011 döneminde kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı satışı sonucunda üreticilere verilecek prim miktarları, son başvuru tarihi ve ödeme şekli Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'nca karar alınarak belirlenecek.

Destekleme koşulu

Destekleme priminden, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiği il ve ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen gerçek ve tüzel kişi çiftçiler yararlanacak. Öte yandan ODTÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Erol Çakmak ve Dr. Ozan Eruygur’un yaptığı araştırmaya göre, tam üyelik halinde, Türkiye'nin AB'ye tarımsal maliyeti 1,5 milyar euro ile 5,8 milyar euro arasında değişecek.

Kuraklık desteği için yarın son gün

Kuraklık desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler için ilgili tarım il ve ilçe müdürlüklerine şahsi başvuru süreleri yarın (31 Temmuz) sona eriyor. Kuraklık nedeniyle, Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve Ziraat Bankası borçlarının 1 yıl süreyle ertelenmesini isteyen çiftçilerin de ayrıca ilgili kuruluşların şubelerine en son yarına kadar yazılı başvurularını yapmaları gerekiyor. Kuraklık Kararnamesi kapsamında belirlenen 40 ilde buğday, arpa, korunga ve fiğ ürünleri zarar gören çiftçilere, müracaatların ardından rekolte kaybına neden olan alanlar için destek verilecek. Çiftçilere, sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla, kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen alan için, buğdayda dekar başına 15 YTL, arpa ve korunga için dekar başına 12 YTL, fiğ için de dekar başına 20 YTL tutarında kuraklık desteği ödenecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.