Gıda Hattı

60. Hükümet'in Kurullarda Görev Alacak Bakanlar Belirlendi

31 Ağustos 2007, 17:56
Paylaş

Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyelerinin isimleri Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Genelgeye göre;

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

Başkan             Recep Tayyip ERDOĞAN       Başbakan

Üyeler              Nazım EKREN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı                       

PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU

Başkan             Nazım EKREN            Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Üyeler              Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Kürşad TÜZMEN (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı           

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

Başkan             Recep Tayyip ERDOĞAN       Başbakan

Üyeler              Nazım EKREN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı

DOĞAL AFETLER KOORDİNASYON KURULU

Başkan             Hayati YAZICI            Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Üyeler              İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı

HABERLEŞME YÜKSEK KURULU

Başkan             Recep Tayyip ERDOĞAN       Başbakan

Üyeler              İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı

GAP YÜKSEK KURULU

Başkan             Nazım EKREN            Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Üyeler              Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı

SAVUNMA SANAYİİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU

Başkan             Recep Tayyip ERDOĞAN       Başbakan

Üyeler              Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

KRİZ KOORDİNASYON KURULU

Başkan             Cemil ÇİÇEK  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Üyeler              Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin eki (EK-B) tabloda yer alan krizin cinsine göre; Devlet Bakanı (Ekonomik işlerden sorumlu), Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı

TÜRKİYEDE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ KOMİSYONU

Başkan             Beşir ATALAY            İçişleri Bakanı

Üyeler              Adalet Bakanı, Maliye Bakanı

Bakanlıklarını ilgilendiren konularda; Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.