AramaArama
Gıda Hattı

5816 sayılı kanun nedir, cezası nedir? 5816 sayılı kanun kaldırılacak mı?

25 Ağustos 2021, 14:34
Paylaş
5816 sayılı kanun nedir, cezası nedir? 5816 sayılı kanun kaldırılacak mı?
5816 sayılı kanun nedir, cezası nedir? 5816 sayılı kanun kaldırılacak mı? Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden kişiler hakkında açılan soruşturmalar ile gündeme gelen Atatürk’ü Koruma Kanunu nedir? 5816 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi? 5186 sayılı kanunun maddeleri nelerdir ve cezası nedir?

5816 sayılı kanun nedir, cezası nedir? 5816 sayılı kanun kaldırılacak mı? Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden kişiler hakkında açılan soruşturmalar ile gündeme gelen Atatürk’ü Koruma Kanunu nedir? 5816 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi? 5186 sayılı kanunun maddeleri nelerdir ve cezası nedir?

5816 sayılı kanun nedir?

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

5816 sayılı kanun cezası nedir?

Hakaret suçu, genel olarak yaşayan insanlar aleyhine işlenebilir. Ölen kişilerin ise hatırasına hakaret edilebilir. Kişinin hatırasına hakaret suçu, genel bir suç olarak 5237 sayılı TCK’nın 130. maddesinde düzenlenmiştir. Atatürk’ün hatırasına hakaret veya sövme suçu ise 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1/1. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu suç tipiyle Atatürk’ün manevi varlığı ve hatırası korunmaya çalışılmaktadır.

Atatürk’e hakaret suçu, genel kast ile işlenebilen bir suçtur. Yani, failin Atatürk’ün hatırasına hakaret veya sövme teşkil eden hareketi yapması yeterlidir, hangi saikle neden bu hareketi yaptığının suçun oluşumu açısından bir önemi yoktur.

Atatürk’ün hatırasına hakaret suçu iki şekilde işlenebilir:

  • Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Etmek: Atatürk’ün hatırasına hakaret etmek; Atatürk’ün hatırasını değersizleştiren somut bir fiil veya olgu isnat etmek demektir. Örneğin, “Atatürk, devletin mallarını çaldı, zimmetine mal geçirdi” şeklinde sözler Atatürk’ün hatırasını değersizleştiren somut bir fiil veya olgu isnadıdır. Sanığın hakaret kastı ile hareket edebilmesi için belli bir bilinç ve o bilincin doğurduğu olumsuz değer yargısıyla ve Atatürk’ün şahsına hakaret etmek kastıyla haraket etmesi gerekir (Y11CD-K.2009/5144).
  • Atatürk’ün Hatırasına Sövmek: Atatürk’ün hatırasına sövmek; genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla Atatürk’ün hatırasının değersizleştirilmesini ifade etmektedir. Örneğin, Atatürk’e aptal, şahsiyetsiz vb. soyut sözler söylemek (küfür etmek)veya Atatürk’ün resmine tükürmek vb. davranışlar Atatürk’e sövme fiili teşkil eder.

5816 sayılı kanun kaldırılacak mı?

5816 sayılı kanunun kaldırılacağı yönünde çıkan haberler ve iddialar şuan için gerçeği yansıtmıyor.

5816 sayılı kanun ne zaman çıktı?

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında uygulamaya konan bu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.