Gıda Hattı

56 bin süt ineğine sigorta yaptırıldı

21 Temmuz 2008, 15:29
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Tarım Sigortası'nın yürürlüğe girmesiyle, Türkiye'de 56 bin süt ineğinin, 15 bin 372 büyükbaş hayvanın sigorta kapsamına alındığını açıkladı. Mirmahmutoğulları, kanunun yürürlüğe girdiği 2006 yılından itibaren 2008 yılının Temmuz ' una kadar 475 bin 94 kişinin tarım sigortası yaptırdığını, bunun sonucunda da 2 bin 939 sera, 456 bin 643 bitkisel ürün, 15 bin 372 büyükbaş hayvan, 130 tavuk ve 10 balık çiftliğinin sigortalandığım belirtti.

Depremden hortuma

Tarım sektörünün Türkiye ' de büyük öneme sahip olduğunu belirten Mirmahmutoğulları, küresel ısınmanın da etkisiyle dolu, yangın, fırtına ve hortum gibi riskler ve belirsizliklerin arttığını, bunun da tarımsal ürünleri giderek daha da tehdit ettiğini savundu.

Mirmahmutoğulları şunları söyledi: " Tarım sigortası, dolu, yangın, heyelan, fırtına, hortum ve deprem gibi afetlerin, bitkisel ürünlere vereceği zararları teminat altına almaktadır. Yine sigorta ile süt sığırlarında ölüm riski, biogüvenlik ile hijyen tedbirleri alınmış kümes hayvanlarında ölüm riski de teminat altına alınmaktadır. Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin göreceği zararlar konusu da tarım sigortası kapsamına alınmıştır.

52 milyon YTL ödendi

Tespit edilen hasar ihbarları karşılığında 1 Haziran 2006-10 Temmuz 2008 arasında çiftçilere toplam 52 milyon 989 bin 719 YTL tazminat ödemesi yapıldığım belirten Mirmahmutoğulları, bunun çiftçiye yansımasını şöyle anlattı: " Tarımsal ürünlerde meydana gelebilecek miktar kayıpları ve kalitenin düşmesi, gerek ülke ekonomisinde gerekse üretici gelirinde istikrarsızlığa sebep oluyor. Makro düzeyde bakıldığında, tarım sigortası yaptıran çiftçilerimizin sigorta kapsamındaki riskler sonucu oluşabilecek zararlarının tazmin edilmesi ile çiftçilerimizin gelir istikrarı sağlanacağından üretimde verimliliği artıracak programlı yatırımlar yapılabilir. Çiftçilerimiz meteorolojik riskleri düşünmek yerine enerjilerini yeni projeler üretmek ve hayata geçirmekte değerlendirebilir. "

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.