Gıda Hattı

5. Gıda Mühendisliği Kongresi Başladı

9 Kasım 2007, 17:08
Paylaş

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Gıda Mühendisliği Kongresi’nin 5.incisi, 8 Kasım’da Ankara’da başladı. Sürmeli Otel’de düzenlenen kongre kapsamında dünya ve Türkiye gıda sektöründeki teknoloji ve mevzuatta meydana gelen değişim ve gelişim masaya yatırılıyor.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan GMO Başkanı Petek Ataman; AB adaylık sürecinde müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, “Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği” yaklaşımının, tüm detaylarıyla hayata geçirilmesi için ortak akıla ihtiyaç var. Bu konular üzerinde çokça tartışılması gereken önemli konular olduğu için bu kongrede, AB süreci de gıda boyutuyla genişçe ele alınacaktır dedi.

Kongrenin açılış bölümünde bir konuşma yapan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil; Gıda Mühendisleri Odası’nın gelenekselleşen kongresinin sektörün önünü açtığını ifade etti ve Bakanlığın, yeni hazırlanan Gıda Yasası taslağıyla birlikte yeniden yapılanması ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, hazırlık aşamaları bitmiş olan çalışmanın, bu ay içinde sektörün görüşlerine açılacağını belirtti. Pakdil, hazırlanan 4’lü paketin tek taslak olarak meclise sunulacağını ve yasalaştığı takdirde gıdada, üretimin ilk aşamasından başlayarak tüketiciye varana kadar denetlemenin mümkün olabileceğini de açıklamalarına ekledi.

En iyi denetçi tüketicidir

Dr. Nihat Pakdil’in ardından bir konuşma yapan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi; “Gıda güvenliği tüketici bilinciyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle en iyi denetçi tüketicinin kendisidir.” Diyerek tüketicinin de bu konularda duyarlı davranmasının önemine işaret etti. Kirişçi konuşmasına şöyle devam etti:“Gıda ve Yem konusu tüm dünya için vazgeçilmez 2 unsurdur. Ülkemizde de tarım sektöründe yer alan işletmelerimizin küçüklüğü, pazara yönelik üretim yapmamaları, çoğunluğunun geçimlik üretim yapmaları hammadde yönünden sıkıntı yaratmaktadır. Tarım ve gıda sektörlerinin çok yakın ilişkisinden dolayı tarımda yaşanan sıkıntı olduğu gibi gıda sektörüne yansımaktadır.

Mesleki taassup 5179’un hazırlıkları aşamasında sorun oldu

5179 Sayılı Kanun’un hazırlık aşamalarında, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının bir çok konuda itirazları oldu. Kanunda belirtilen bir çok konuda ve mevzuat çalışmalarında mesleki taassuptan kaynaklanan itirazları oldu….Yeni tasarıda Gıda konusunda tek otorite olması ve bu otoritenin de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olması amaçlanmıştır”.

5. Gıda Mühendisliği Kongresi 10 Kasım Cumartesi günü, dergimiz Yayın Koordinatörü İsmail Mert’in de panelist olduğu, Saat 17:00’da başlayacak olan “Nasıl Bir Gıda Kanunu? Nasıl Bir Yapılanma?” paneliyle son bulacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.