Gıda Hattı

22 Mart Dünya Su Günü… Bu yılın teması “Su için Doğa”

22 Mart 2018, 01:36
Paylaş
22 Mart Dünya Su Günü… Bu yılın teması “Su için Doğa”

BM, 22 Mart Dünya Su Günü için 2018 yılı temasını “Su için Doğa” olarak belirledi. Dünyada halen 2.1 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor. Türkiye, 2030 yılında kişi başına düşen 1.000 m3/yıl civarındaki kullanılan su miktarı ile “Su Fakiri Ülkeler” arasında yer alacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yılında dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar verdi. 22 Mart 1993 tarihinden bu yana her yıl farklı temalarla kutlanan Dünya Su Günü’nde, dünyada su krizinin üstesinden gelmek için farkındalığın artmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

BM’nin su organizasyonu olan UN Water, 2018 yılı için 22 Mart Dünya Su Günü temasını “Su için Doğa” olarak belirledi.

Sulak alanların önemi

Küresel su zorluklarını göğüslemekte, hem tüketime hem de yiyecek ve enerji üretimine yönelik su temin eden sulak alanların önemi büyük. Göller, nehirler, bataklıklar, bataklıklar gibi tatlı su kütlelerini ve ayrıca mangrovlar ve mercan kayalıkları gibi deniz ve kıyı sulak alanlarını içeren sulak alanları, büyük bir hızla kaybediyoruz. 1900’den bu yana dünyadaki sulak alanların %64'ü, çoğunlukla tarım ve altyapı için boşaltılmış, doldurulmuş ve başka amaçlara dönüştürülmüş durumda.

sulak-alan-gidahatti2018 yılı 22 Mart Dünya Su Günü teması olan “Su için Doğa” başlığı altında, 21. yüzyılda karşılaşılan su sorunlarına doğaya dayalı çözümlerin araştırılması teşvik ediliyor. Ağaçların yenilenmesi, nehirlerin taşkınlara yeniden akıtılması ve sulak alanların restore edilmesi amaçlanıyor.

Atık suyu israf etmek yerine azaltarak, evlerimizde, bahçelerimizde ve arazilerimizde kullanabileceğimiz gibi, şehirlerdeki yeşil alanlar için atık sular arıtılıp yeniden kullanılabiliyor. Aynı şekilde sanayi ve tarımda, soğutma sistemleri ve sulama gibi üretim aşamalarında geri dönüşümlü suların kullanılması da mümkün.

afrika-su-gidahatti2.1 milyar insanın güvenli içme suyuna erişimi yok

BM, Dünya Su Günü için çarpıcı veriler içeren bir rapor derledi.

Dünyadaki suların sadece yüzde 2,5’i tatlı su ve bunun sadece binde 3'ü kullanılabilir durumda. Küresel su talebinin 2050 yılına kadar, bugüne göre %55 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Dünyada su tüketiminin %70’i sulama amaçlı olarak tarımda gerçekleşiyor. Yüksek su stresi ve nüfus yoğunluğu olan bölgelerde bu oran daha da yükseliyor. Sanayi, enerji ve üretimde suyun %20'si kullanılırken, kalan %10'luk kısım ise evsel kullanıma giriyor. İçme suyu için kullanılan oran ise %1'den daha az.

Halen dünya nüfusunun üçte ikisi yılda en az bir ay boyunca su kıtlığı çeken bölgelerde yaşıyor. Rapora göre 2.1 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemiyor.

Küresel olarak, atık suyun yüzde 80'i işlenmeden veya yeniden kullanılmadan ekosisteme geri akıyor. Bununla birlikte ortalama bir Avrupalı günde ortalama 200 litre su kullanıyor.

sulak-alan-2-gidahattiTürkiye 2030’da “Su Fakiri Ülke” 

Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3 olan ülkeler su zengini, 2.000 m3'den az olanlar su azlığı çeken, 1.000 m3'ten az olanlar da su fakiri ülkeler arasında sayılıyor.

Türkiye, sanıldığının aksine su zengini bir ülke değil. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3. Yıllık kullanılan su miktarı ise 32 milyar m3’ü tarımsal sulamada, 7 milyar m3’ü içme suyu, 5 milyar m3’ü sanayide olmak üzere 44 milyar m3.

Türkiye, kişi başına ortalama 1.500 m3 ile su azlığı yaşayan bir ülke. TÜİK, 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörüyor. Mevcut kaynakların tamamının bozulmadan korunduğu varsayıldığında bile 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m3/yıl civarında olacak. Bu da “Su Fakiri Ülke” olma yolunda ilerlediğimizi gösteriyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.