Gıda Hattı

2022 yılı çevre cezaları ile alkol ve tütün üretim ve satış belge bedelleri belirlendi

31 Aralık 2021, 01:20
Paylaş
2022 yılı çevre cezaları ile alkol ve tütün üretim ve satış belge bedelleri belirlendi

Çevre Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlar uyarınca 2022 yılında uygulanacak ceza miktarları artırılırken, alkol, tütün, etil ve metil alkol üretim ve ihracat izin belge bedelleri de belirlendi.

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2021 tarihli 2’nci mükerrer sayısında, 2022 yılında uygulanacak ceza miktarları ile çeşitli alanlarda üretim izin belgelerinin belirlenmesine ilişkin tebliğler yayımlandı.

Çevre Kanunu gereği uygulanacak idari para cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1) ile, 2872 sayılı Çevre Kanununa aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için %36,20 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları, Tebliğ ekindeki miktarlarda 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak.

Özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olmayan para cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2021/62) ile,

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 1/1/2022 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen %36,20 oranında artırıldı.

Alkol ve alkollü içki tesisleri için teknik şartlar

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2021/54), Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2022 yılında uygulanacak, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri belirlendi.

Alkol ve alkollü içki ticareti 2022 hizmet bedelleri

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2021/55) ile de, yönetmelik maddelerindeki hizmet bedellerini 2022 yılında uygulanacak miktarları belirlendi.

Etil alkol ve metanolün üretimi ve ticareti izin belgesi bedelleri

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2021/56) ile 2022 yılında uygulanacak izin belgesi bedelleri belirlendi.

Tütün üretimi, işlenmesi, ticareti belge bedelleri

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2021/57) ile, Yönetmelik gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2022 yılı için şöyle belirlendi.

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 98.510 TL

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 197.020 TL

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 98.510

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 9.851 TL

Tütün mamulleri üretim ve ticaretine ilişkin bedeller

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2021/58) ile, Yönetmelik gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2022 yılı için şöyle belirlendi:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 33.108 TL

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 393 TL

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 33.108  TL

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 393 TL

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 6,16 TL

Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile süre uzatımı bedelleri

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 192.343 TL

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 16.138 TL

Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince;

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 33.108 TL

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 6.195 TL

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 6.210 TL

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 6.210 TL

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 31,08 TL

Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince;

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 17.400 TL

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 17.400 TL

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 6.210 TL

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 6.210 TL

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 1,28 TL

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin bedeller

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2021/59) ile, Yönetmelik uyarınca, 2022 yılı için uygulanacak bedeller,

a) Toptan satış belgeleri: 12.925,00-TL

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 665,00-TL

2) İlçe merkezlerinde 440,00-TL

3) Diğer mahallerde 160,00-TL

c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.775,00-TL

2) Diğer mahallerde 1.065,00-TL

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6.750,00-TL

2) Diğer mahallerde 6.200,00-TL

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.