Gıda Hattı

2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi

27 Kasım 2021, 11:20
Paylaş
2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak tespit edildi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533), 27 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi

2021 yılı yeniden değerleme oranına ilişkin Tebliğde,

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edildi.

Tebliğe göre, bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunacak.

Ekim ayı enflasyonuna göre hesaplanan ve Cumhurbaşkanının yüzde 50 artırma eksiltme yetkisi bulunan yeniden değerleme oranı, vergi ve harçlarla ilgili kanunlar gereği uygulanan vergi, harç ve ceza tutarlarının artırılacağı oranı ifade ediyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.