AramaArama
Gıda Hattı

2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları!

10 Eylül 2021, 12:59
Paylaş
2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları!
2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için İŞKUR üzerinden başvuru işlemleri sona erdi. Yapılacak kura çekimi sonrasında GSB personel alımı gerçekleşecek. İşte detaylar...

2021 GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için İŞKUR üzerinden başvuru işlemleri sona erdi. Yapılacak kura çekimi sonrasında GSB personel alımı gerçekleşecek. İşte detaylar...

GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

GSB personel alımı kura çekimi tarihi Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. İşte GSB tarafından yapılan açıklama:

"Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir."

Bu açıklamaya göre GSB kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak

1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
b) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.