Gıda Hattı

2020 yılı gübre analiz ücretleri belli oldu

15 Mayıs 2020, 11:59
Paylaş
2020 yılı gübre analiz ücretleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, gübrelerin denetim numunelerinin analizini yapacak kuruluşlar ve gübre analiz ücretlerini belirledi.

Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2020/14), 15 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gübre analiz ve referans laboratuvarları

Piyasaya arz edilen gübrelerin denetim numunelerinin analizini yapacak kuruluşlar ve analiz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Tebliğ, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde alınan numunelerinin analizini yapacak kuruluşların ve analiz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Denetim numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belirlenecek.

Analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde, referans kuruluş olarak görev yapacak analiz kuruluşu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek. Protokol yapılarak yetkilendirilen referans kuruluşları, yetkili analiz kuruluşlarının adları ve analiz ücretleri Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün ilgili resmi internet sitelerinden yayınlanacak.

Gübre analiz ücreti, yeniden değerlendirme oranına göre belirlenecek

Analiz ücreti Genel Müdürlük tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurularak belirlenecek. Analiz ve referans kuruluşları, belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilecekler, ancak üzerinde bir fiyat talep edemeyecekler.

Genel Müdürlük, protokol yaparak yetkilendirilen analiz kuruluşlarının yetkilerini protokolde belirtilen usul ve esaslara göre askıya alabilecek veya iptal edebilecek. Bu durum gerekçeleriyle birlikte analiz kuruluşuna bildirilecek.

Askıya alınan veya yetkisi iptal edilen analiz kuruluşlarının adları yetkili analiz kuruluşları listesinden çıkartılacak.

nitratli-gubre-gidahatti

Analiz ücretlerinin ödenmesi

Analiz ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar Genel Müdürlükçe belirlenerek yayımlanan ücretler üzerinden ilgili il müdürlüğü adına düzenlenecek. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili il müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren bütçe imkânları çerçevesinde otuz gün içinde il müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilecek.

Analizine gerek duyulduğu halde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından analizi yapılamayan parametrelerin analizi il müdürlüklerince tercihen akredite olmak üzere uygun görülen bir analiz kuruluşuna yaptırılabilecek.

Referans kuruluşların listesi

Tebliğde, 2020 yılı için Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak olan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar EK-1’de, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar ise EK-2’de yer aldı.

2020 yılı için Genel Müdürlük tarafından belirlenen analiz ücretleri ile 2020 yılı için referans kuruluşlar da tebliğ ekinde yer alıyor.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.