AramaArama
Gıda Hattı

2015 yılı gübre analiz ücretleri belirlendi

9 Mart 2015, 15:34
Paylaş
2015 yılı gübre analiz ücretleri belirlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliği, 7 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, denetimler sırasında alınacak olan kimyevi gübre numunelerinin analizlerini yapacak kimyevi gübre analiz kuruluşları ile Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik gereği, denetimler sırasında alınacak olan organik gübre numunelerinin analizlerinin yapılacağı organik gübre analiz kuruluşları belirlendi.

Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde, TSE Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş İzmit Laboratuvarı; organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Ankara’daki Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, diğer parametreler yönünden de TSE Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlendi.

Denetim esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna Tebliğ’e EK-1’de yer alan listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılacak. Analiz ve referans kurumları, belirlenen fiyatların üzerinde bir fiyat talep edemeyecekler.

Haber Etiketleri

TSE

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.