Gıda Hattı

2008 Enflasyon Tahminimiz Yüzde 9,3

2 Mayıs 2008, 14:50
Paylaş

TCMB Başkanı Yılmaz, 2008 yılı sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 9,3 düzeyinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Enflasyon yüzde 70 olasılıkla, 2009 yılı sonunda, orta noktası yüzde 6.7 olmak üzere, yüzde 4.9 ile 8.5 arasında gerçekleşecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş Yılmaz, 2008 yılı sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 9,3 düzeyinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yılmaz, Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Enflasyon Raporu"nu açıkladığı basın toplantısında, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2009 yılı sonunda, orta noktası yüzde 6,7 olmak üzere, yüzde 4,9 ile 8,5 arasında gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Yılmaz, gıda fiyat enflasyonunda kademeli bir düzelme olacağı varsayımı altında, enflasyonunun 2010 yılı sonunda yüzde 4,9 düzeyine, 2011 yılının ortalarında ise yüzde 4 seviyesine düşmesinin beklendiğini de bildirdi. Yılmaz, 2008 ve 2011 yıllan arasındaki enflasyon tahminlerinin, bankanın 'daha gevsek bir politika izleyeceği' anlamına gelmemesi gerektiğini belirterek, "aksine tahminler, önümüzdeki dönemde para politikasının kademeli ve ölçülü şekilde sıkılaştırıldığı bir duruşa göre yapılmıştır" dedi. Yılmaz, Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Enflasyon Raporu"nu açıkladığı basın toplantısında, orta ve uzun vadeli faizlerin mevcut düzeyi enflasyondaki düşüşe destek vermeye devam etmekle birlikte, risk priminde gözlenen artışın, fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini yakından izlediklerini bildirdi Yılmaz, yılbaşından bu yana YTLnin, döviz kuru sepeti karşısında yüzde 15 civarında değer yitirdiğini hatırlatırken, temel enflasyon göstergelerinde orta vadede beklenen düşüş eğilimine rağmen, yılın ilk çeyreğinde gözlenen döviz kuru hareketlerinin kısa vadede enflasyon üzerinde yansımaları görülebileceğini ifade etti. Dünya genelinde gıda ürünleri fiyatlarındaki artışların; orta vadede kalıcı olduğuna yönelik algılamaların güçlenmesi, öngörülebilir bir gelecekte başta işlenmiş gjda fiyatları olmak üzere yurt içi gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü risklerin devam edeceğini gösterdiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu çerçevede tahminlerimizi güncellerken, gıda fiyatlarına ilişkin önceki dönemlere kıyasla daha temkinli bir varsayım yaparak 2008 yıl sonu gıda fiyat enflasyonu varsayımımızı yüzde 13 gibi oldukça temkinli bir düzeye yükseltmiş bulunmaktayız. Bu değişiklik, 2008 yüı enflasyon tahminimizin yaklaşık 12 puan yukarı yönde güncellenmesine neden olmuştur. Aynca 2009 yılında gıda fiyat enflasyonunun yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini varsaymaktayız. Bu değişikliğin 2009 yılı enflasyon tahminimiz üzerindeki etkisi 1,1 puan olmuştur."

Güncellenen varsayımlara göre yapılan projeksiyonlar, 2009 yılında enerji, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışların enflasyon üzerindeki etkisinin '5 puana' yaklaşabileceğine işaret eden Yılmaz, diğer bir deyişle, 2009 yılında enerji kalemleri dışındaki yönetilen/yönlendirilen mal fiyatlarının sabit kaldığı varsayımı altında, enflasyonun yüzde 4 düzeyine düşebilmesi için; gıda, enerji ve tütün dışındaki malların fiyatlarında 'yüzde 3 civarında' deflasyon kaydedilmesi gerektiğini söyledi ithalat fiyatlarındaki artışlar ve enflasyondaki yapısal katılık gibi unsurların, temel mal fiyatlarında deflasyon görülmesini engelleyeceğinin tahmin edildiğini bildiren Yılmaz, şöyle dedi: "Dolayısıyla para politikasının duruşunu sıkılaştırdığı bir senaryo altında dahi, 2009 yılında enflasyonun yüzde 4 rakamının üzerinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmekte. Bu koşullar altında enflasyonun; 2009 yılı sonunda yüzde 4 düzeyine inmesi için sadece ikincil etkileri değil, aynı zamanda 2008 ve 2009 yıllarında devam etmesi beklenen doğrudan etkileri de bertaraf edecek bir politika tepkisi verilmesi gerekmekte. Böyle bir tepki ise iktisadi faaliyette ve göreli fiyatlarda arzu edilmeyen dalgalanmalara yol açabilecektir. Bu nedenle, enflasyonun 2009 yılının sonunda yüzde 4'ün üzerinde gerçekleştiği bir çerçeve öngörülmekte.'Tümaz, Enflasyon raporunda 'temel senaryonun' yanında, gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin alternatif senaryolara göre projeksiyonlarda sunduklarını, 'kötümser senaryoda' gıda fiyat enflasyonunun "2008, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla yüzde 17,11 ve 10 olarak gerçekleşeceği ve petrol fiyatlarının 2009 sonunda 150 dolara çıkacağının' varsayıldığını söyledi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.