Gıda Hattı

2008 bütçesinden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na 6 milyar 888 milyon 486 bin YTL

18 Ekim 2007, 17:58
Paylaş

2008 yılı bütçesinde, genel bütçeli kurumlara 218 milyar 44 milyon 132 bin 372, özel bütçeli kurumlara 13 milyar 941 milyon 949 bin 650, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 1 milyar 729 milyon 688 bin 441 YTL kaynak aktarıldı.

2008 yılı bütçesinden genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 55 milyon 561 bin YTL, TBMM Başkanlığına 419 milyon 417 bin YTL, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 17 milyon 102 bin YTL ödenek ayrıldı.

Başbakanlığa 1 milyar 666 milyon 210 bin YTL pay ayrılırken, Yargıtay Başkanlığının bütçesi 47 milyon 454 bin YTL, Danıştay Başkanlığının 38 milyon 936 bin YTL, Sayıştay Başkanlığının ise 90 milyon 202 bin 350 YTL oldu.

MİT Müsteşarlığına 423 milyon 557 bin YTL, MGK Genel Sekreterliğine 11 milyon 36 bin YTL, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne 58 milyon 991 bin YTL ödenek ayrılırken, Devlet Personel Başkanlığı 9 milyon 578 bin YTL, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ise bütçeden 10 milyon 970 bin YTL pay aldı.

Aslan Payı, Hazinenin

DPT Müsteşarlığına 267 milyon 70 bin YTL, Hazine Müsteşarlığına 62 milyar 161 milyon 316 bin YTL, Dış Ticaret Müsteşarlığına 102 milyon 953 bin YTL, Gümrük Müsteşarlığına 233 milyon 979 bin YTL, TÜİK'e 100 milyon 781 bin YTL ödenek ayrılan bütçede, Diyanet İşleri Başkanlığına 1 milyar 998 milyon 412 bin 595 YTL verildi.

Özürlüler İdaresi Başkanlığına 4 milyon 255 bin YTL, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne 4 milyon 720 bin YTL, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne 3 milyon 592 bin YTL ödenek aktarılan bütçede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 3 milyon 770 bin YTL, SHÇEK Genel Müdürlüğü de 853 milyon 152 bin YTL pay aldı.

Bakanlıkların Bütçeleri

Adalet Bakanlığına 2 milyar 847 milyon 927 bin YTL ödenek verilen bütçede, Milli Savunma Bakanlığına 13 milyar 272 milyon 707 bin, İçişleri Bakanlığına 1 milyar 346 milyon 945 bin, Jandarma Genel Komutanlığına 3 milyar 128 milyon 378 bin, Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 milyar 596 milyon 463 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığına 233 milyon 317 bin, Dışişleri Bakanlığına 707 milyon 973 bin, AB Genel Sekreterliğine de 9 milyon 509 bin YTL düştü.

Bütçeden, Maliye Bakanlığına 38 milyar 243 milyon 81 bin 527 YTL, Gelir İdaresi Başkanlığına 1 milyar 362 milyon 250 bin YTL pay ayrılırken, Milli Eğitim Bakanlığına ise 22 milyar 915 milyon 565 bin YTL ödenek aktarıldı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 686 milyon 460 bin YTL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 422 milyon 447 bin YTL, Karayolları Genel Müdürlüğüne 3 milyar 391 milyon 135 bin YTL ödenek verilen bütçede, Sağlık Bakanlığına ayrılan pay ise 10 milyar 828 milyon 70 bin YTL oldu.

Bütçede, Ulaştırma Bakanlığına 1 milyar 51 milyon 485 bin YTL, Denizcilik Müsteşarlığına 66 milyon 193 bin YTL ödenek aktarılması öngörüldü.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 6 milyar 888 milyon 486 bin YTL, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne 42 milyon 218 bin YTL ödenek ayrılan bütçede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının payı 28 milyar 967 milyon 437 bin YTL oldu.

Dsi'ye 3 Milyar YTL

Bütçeden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 332 milyon 774 bin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 364 milyon 758 bin, DSİ Genel Müdürlüğüne 3 milyar 792 milyon 556 bin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 4 milyon 818 bin YTL ödenek verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi 826 milyon 586 bin YTL olarak öngörülürken, Çevre ve Orman Bakanlığına 1 milyar 21 milyon 925 bin 900, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne 108 milyon 653 bin YTL pay ayrıldı.

Özel Bütçeli Kurumlar

Özel bütçeli kurumlar arasında en çok pay, 2 milyar 24 milyon 372 bin YTL ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğüne ayrıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) 1 milyar 5 milyon 923 bin YTL, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 713 milyon 503 bin YTL ödenek ayrılan bütçede, en az payı, 4 milyon 710 bin YTL ile Türk Akreditasyon Kurumu aldı.

Bütçede, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 99 milyon 809 bin YTL, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne 119 milyon 509 bin YTL ödenek ayrıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bütçesi ise 17 milyon 79 bin YTL oldu. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne 214 milyon 475 bin YTL kaynak ayrıldı.

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ise bütçeden 27 milyon 489 bin YTL pay aktarıldı.

Üst Kurulların Bütçeleri

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında en çok payı da 1 milyar 172 milyon 247 bin YTL ile Telekomünikasyon Kurumu aldı.

RTÜK'e 150 milyon 877 bin YTL, SPK'ya 54 milyon 110 bin YTL, BDDK'ya 105 milyon YTL, EPDK'ya 102 milyon 988 bin YTL, Kamu İhale Kurumuna 69 milyon 123 bin YTL, Rekabet Kurumuna 33 milyon 274 bin 517 YTL, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasasına 42 milyon 68 bin 924 YTL ödenek ayrıldı.

Buna göre, 2008 yıl bütçesinde genel bütçeli kurumlara ayrılan kaynak 218 milyar 44 milyon 132 bin 372 YTL, özel bütçeli kurumlara ayrılan kaynak 13 milyar 941 milyon 949 bin 650 YTL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ayrılan kaynak ise 1 milyar 729 milyon 688 bin 441 YTL oldu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.