Gıda Hattı

2008 Bütçesi 222 Milyar

18 Ekim 2007, 17:24
Paylaş

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2008 yılı büyüme hızı hedefini yüzde 5,5 , bütçe büyüklüğünü ise 222 milyar 313 milyon YTL olarak açıkladı. Unakıtan, 2008 yılı için faiz dışı fazlayı yüzde 5,5'e düşürdüklerini söyledi.

Bakan Unakıtan, 2008 yılı bütçe büyüklüğü ile makro göstergeler konusunda bilgi verdi. Bu yıl 646 milyar 893 milyon YTL olması beklenen gayri safi milli hasılanın yeni yılda 716 milyar 596 milyon YTL'ye çıkacağı vurgulandı. Büyüme oranı yüzde 5,5, TÜFE yıl sonu hedefi yüzde 4, ihracat 117 milyar dolar ve ithalat da 182 milyar dolar olarak hedeflendi.

Kişi başına düşen milli gelir 2007 yılının sonunda 6 bin 625 dolar olması beklenirken, Türkiye'de 2008'de de bu rakamın 7 bin dolara ulaşılacağı tahmin edildi.

Açık 17,8 milyar

 

2008 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe giderleri 222 milyar 313 milyon YTL, bütçe gelirleri net 204 milyar 556 milyon YTL, bütçe açığı 17 milyar 756 milyon YTL ve faiz dışı fazla da 38 milyar 244 milyon YTL olarak hedeflendi. Bu durumda, 2007 yılı sonu gerçekleşme tahminlerine göre bütçe giderleri yüzde 9,6 , bütçe gelirleri yüzde 8,8 oranında artış gösterecek.

 

Bütçe büyüklükleri dikkate alındığında, bütçe açığının GSMH'ya oranı yüzde 2,5 , FDF'nin ise yüzde 5,3 olması öngörüldü.

 

56 milyar faiz ödenecek

 

Maliye Bakanı Unakıtan, 2008 yılında bütçeden 56 milyar YTL faiz ödemesinde bulunulacağını bildirdi.

 

Unakıtan, yeni yıl bütçesine personel harcamaları için 48,6 milyar YTL, sosyal güvenlik prim ödemeleri için 6,4 milyar YTL, mal ve hizmet alımları için 22,9 milyar YTL, cari transferler için 69,2 milyar YTL, sermaye giderleri için 11,7 milyar YTL, sermaye transferleri için de 2 milyar YTL ödenek konulduğunu belirtti.

 

Unakıtan'ın verdiği bilgiye göre, yeni yılda merkez yönetim bütçesinden sosyal güvenliğe 37 milyar YTL kaynak aktarılacak. Mahalli idarelere 15 milyar YTL yardım sağlanacak olan yeni yılda, 5,4 milyar YTL tarımsal destekleme yapılacak.

171 milyarı vergi geliri

 

Unakıtan, 2008'de iadeler dahil 221,1 milyar YTL olan bütçe gelirlerinin 16,6 milyar YTL'lik vergi iadeleri düştükten sonra 204,5 milyar YTL'ye düşeceğine de dikkati çekti. Unakıtan, bunun 171,2 milyar YTL'sinin vergi, 33,3 milyar YTL'sinin de vergi dışı gelirlerinin oluşturduğunu söyledi.

 

Maliye Bakanı, 2008 yılında ÖTV'den bütçeye 44,7 milyar YTL, dahilde alınan KDV'den 17,7 milyar YTL, ithalde alınan KDV'den 30,5 milyar YTL, gelir vergisinden 38,1 milyar YTL, kurumlar vergisinden 14,5 milyar YTL gireceğini belirtti.

22 çeyrektir büyüdük

 

Mevcut istikrarın devam etmesi durumunda Türkiye'nin yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini kaydeden Unakıtan, ülkemizin tarihinde ilk kez 22 çeyrek dönem sürekli büyümeye imza attığına dikkati çekti.

 

2008 yılında büyümenin özel sektör ağırlıklı olacağını vurgulayan Unakıtan, makroekonomik istikrar ve büyümenin kalıcı hale gelmesinin hükümetin temel hedefi olduğunu ifade etti. Son 5 yılda yüksek büyümeye karşılık enflasyonda tarihi düşüşler yaşandığını belirten Unakıtan, gelinen noktada yapısal reformların da çok önemli rolü bulunduğunu dile getirdi.

14 milyar dolar geldi

 

Doğrudan yabancı sermaye girişine de değinen Unakıtan, ülkemize, ocak-ağustos döneminde 13,9 milyar dolar düzeyinde yabancı sermaye geldiğini anlattı. Bu süreçte işsizlik oranının yüzde 8,8'lere gerilediğini belirten Unakıtan, “Türk ekonomisinde yapısal dönüşüm gerçekleşmekte” dedi.

2007 enflasyonu yüzde 6,5 olur

 

Unakıtan, TÜFE bazında enflasyonun 2007 yılı sonunda yüzde 6,5 , 2008'de ise yüzde 4 olmasının öngörüldüğüne işaret ederken, kişi başına milli gelirin yeni yılda 7 bin dolar olmasının beklendiğini ifade etti.

Memura yüzde 2,2

 

Unakıtan memur maaşlarına 2008 ocak-temmuz döneminde yüzde 2 2 zam yapılacağını, ayrıca Ocak ayında taban aylığında seyyanen 10 YTL artış olacağını belirtti.

 

Bakan Unakıtan, bu artışlara ilaveten çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda istihdam edilen yaklaşık 1 milyan 550 bin personele halen 90 YTL civarında ödenmekte olan denge tazminatı tutarının Ocak 2008'de 20 YTL artırılarak 110 YTL, Temmuz ayında 20 YTL daha artırılarak 130 YTL'ye çıkarılacağını bildirdi. Unakıtan, enflasyona göre farkın da yansıtılacağını söyledi.

Mali saydamlık yaratılacak

 

Unakıtan, 2008'in maliye politikası hedeflerini de şöyle sıraladı:

 

“-Tesis edilen mali disiplin devam edecek,

 

-Kamu borç stokundaki düşüş sürecek,

 

-Faiz giderlerinin bütçedeki baskısı hafifleyecek,

 

-Enflasyonla mücadele politikası devam edecek,

 

-Bütçe harcamaları sağlam gelir kaynaklarıyla karşılanacak,

 

-Kamu harcamalarının kalitesi artacak,

 

-Makroekonomik istikrar ile sürdürülebilir kalkınma sağlanacak,

 

-Hesap verebilirlik ve mali saydamlık güçlenecek,

 

-Verimliliği ve üretimi teşvik edici tarımsal destekleme uygulanacak,

 

-Gelir düzeyi düşük kesim ile kırsal kesim güçlendirilecek”

 

Unakıtan, basın toplantısında, 2008 yılındaki yapısal reform önceliklerini de şu şekilde ifade etti.

 

“-Sosyal güvenlik reformu tamamlanacak,

 

-Halen Bakanlar Kurulunda olan AR-GE faaliyetlerini desteklemeye ilişkin kanun çıkarılacak,

 

-Kamu personel reformu gerçekleştirilecek,

 

-Özelleştirme uygulamaları devam edecek,

 

-Kamu-özel sektör işbirliği kanunu çıkarılacak ve özel sektörün kamu yatırımlarının finansmanında daha fazla rol alması sağlanacak,

 

-Mahalli idarelerin mali yapıları güçlendirilecek,

 

-Yeni Sayıştay ve Türk Ticaret Kanunu çıkarılacak,

 

-Mali saydamlık ve mali raporlama geliştirilecek.”

 

Unakıtan daha sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.