Gıda Hattı

2007-2011 Yılları Arası Destekleme Primi Verilecek Ürünler

31 Temmuz 2007, 18:24
Paylaş

Bakanlar Kurulu, “2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasını kararlaştırdı.

Prim ödemelerine esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirleme ve değiştirme, uygulama esaslarını belirleme işlemleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek olan karara göre, prim ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamayacak ve doğrudan gelir desteği ödemeleri için getirilen arazi sınırlamaları prim uygulamalarında dikkate alınmayacak. Üreticiler çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yer dışında başka yere başvuru yapamayacaklar.

Ürün ekolojisi, kalite ve verimlilik kriterlerine uygun üretim yapılabilen bölgeler ile ürünlerde ve teknoloji kullanımı, örgütlü ve sözleşmeli üretim, ürün satışlarındaki borsa tescili gibi faktörler değerlendirilerek üreticilere gerektiğinde farklı prim ödemeleri yapılabilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.