Gıda Hattı

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlanıyor

15 Ekim 2021, 13:31
Paylaş
15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlanıyor

Dünya Kadın Çiftçiler Günü bu yıl “Herkes için İyi Gıda Üreten Kadın Çiftçiler” teması ile kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık 2007 tarihinde kabul edilen Kadın Çiftçiler Günü, “kırsal kesimde yaşayan kadınların tarımsal ve kırsal kalkınmada, gıda güvencesinin artırılmasında ve kırsal yoksulluğun ortadan kaldırılmasında oynadığı kritik role” dikkat çekiyor.

Kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve kız çocukları; gıdanın üretiminden, işlenmesine, hazırlanmasına, tüketimine ve dağıtımına kadar her aşamasında, hane halkının ve toplum beslenmesinin güvence altına alınmasında çok önemli roller oynuyor.

kadın çiftçi

Cinsiyet eşitsizliği ve kadına şiddet, açlığı da beraberinde getiriyor

Diğer yandan; aile içinde ve toplumda kadın ve erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkileri, cinsiyet ayrımı uygulamaları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik yaygın şiddet, kadınların ücretsiz çocuk bakımı ve ev işleri konularındaki orantısız payı; gıdaya erişimde eşitsizliğin, açlığın, yetersiz beslenmenin ve gıda güvencesizliğinin artmasında en önemli nedenler arasında sayılıyor.

Tüm insanların doğanın yenilenmesine katkıda bulunan, iklim değişikliğini dikkate alan, yerel koşullara uyarlanmış sağlıklı gıdalara erişebilmesi için gıda sistemlerimizin dönüşüme uğraması gerekiyor. Kırsal kesimdeki kadın ve kız çocuklarının bu dönüşüme katılmaları ve bundan faydalanmaları sağlanırsa, Açlığa Son ve Cinsiyet Eşitliği dahil olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının daha kolay gerçekleştirilebileceği düşünülüyor.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye'de 2,5 milyon kadın çiftçi yaşadığını ifade eden Güler, ailesi yanında Türkiye'yi besleyen kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık ile destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Güler'in açıklamaları şöyle:

Hacı Ömer Güler, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği

"Doğanın bereketinde kadının emeği var"

"Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlarımız üstlenmektedir. Doğanın bereketinde kadının emeği var.

Birleşmiş milletler verilerine göre istihdam edilen her üç kadından biri 1 tarım sektöründe çalışıyor. Kadınlar tarımsal işgücünün büyük bir payını üstlenmekte, ancak ulusal istatistiklerde çoğunlukla görünmemektedir; kadın istihdamının kayıt dışı doğası da kadınların birçok hak ve sosyal ödenekleri kaçırdıkları anlamına da gelmektedir."

"Türkiye'de 2,5 milyon kadın çiftçi yaşıyor"

"Tarımda sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma adına yapılacak olan en büyük adım; tarımda kadının rolünün doğru belirlenmesidir.

Kırsal kesimdeki tüm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşın, Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve sağlamak; insana yakışır iş ve üretken istihdam yoluyla kırsal kesimdeki kadınları güçlendirmek, yalnızca kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliği girişimlerinin yanı sıra iklim değişikliğini azaltma ve uyum çabalarının etkinliğini de artırır.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü iken, sürdürülebilir tarımın üzerinde durmakta da fayda var. Sürdürülebilir tarım aslında gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeden herkes için gıda güvenliği ve beslenme sağlıyor."

kadın çiftçi

"Kadın çiftçilerimizin ülke kalkınmasında alın teri var"

"Bu çerçevede gıda güvenliğini garanti altına almanın, sağlıklı ekosistemleri beslemenin, toprağın, suyun ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini desteklemenin ortak yolu sürdürülebilir tarımdır. Tarımda sürdürülebilirliğin devamı için çiftçi, ücretli ve girişimci olarak kırsal ekonomide önemli roller oynayan kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ile destek vermeli ve onları üretimde teşvik etmeliyiz.

Bu duygularla; ailesini beslediği gibi, ülkesini de besleyen, toprağını koruyan, ülke kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesi ve gelişmesinde, tarımsal üretimin her aşamasında emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan, kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun."

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.