Gıda Hattı

14 Ekim Dünya Standartlar Günü

14 Ekim 2016, 11:59
Paylaş
14 Ekim Dünya Standartlar Günü

Küresel ekonominin hızlı bir değişim sürecine girmesiyle ile yasal düzenlemeler ve anlaşmalarda  standardizasyon kavramı daha da önem kazandı. Uluslararası standartlar, küresel piyasaları geliştirme, etkin iş ortamları yaratma ve iklim değişikliğinin azaltılmasını sağlamak amacıyla her yıl 14 Ekim’de “Dünya Standartlar Günü” kutlanıyor.

dunya-standartlar-gunu-2-gidahatti Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin üretim ve tüketim yapılarını yeniden şekillendirmesi ve rekabet ortamı ürünlerde kaliteyi ön plana çıkardı ve uluslararası standartların getirilmesini zorunlu kıldı. “Tekerleği yeniden icat etme” durumundan kaçınma adına önemli bir adım olarak ortaya çıkan  standardizasyon kavramı ekonomik büyümeyi desteklemesinin yanı sıra iletişim ve işbirliği önündeki engelleri de kaldırıyor.

Dünya Standartlar Günü ne zaman ilan edildi?

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden bir yıl sonra 14 Ekim 1946 tarihinde Londra’da 25 ülkeden 65 temsilci bir araya geldi ve dünya standardizasyon çalışmalarını yönlendirecek uluslararası bir örgütün kurulmasına karar verdi. Böylece, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) kuruldu ve ISO 1947 yılında çalışmalarına başladı.

Dönemin Türk Standartları Enstitüsü Başkanı olan Faruk Sunter’in, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Genel Kurulu’na sunduğu teklifle tüm dünyada “Dünya Standartlar Günü”nün kutlanmasına karar verildi.  1968 yılından bu yana her yıl ISO, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ortak yayınladıkları mesajla 14 Ekim Dünya Standartlar Günü’nü kutluyor.

Uluslararası standartlar ile küresel piyasaları geliştirmesi, daha etkin iş ortamları yaratması, ekonomik büyümeye katkısı ve iklim değişikliğinin azaltılması sağlanıyor.

dunya-standartlar-gunu-1-gidahatti

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.