Gıda Hattı

10 Kişi İstihdam Et, Enerji Desteğini Al

5 Temmuz 2007, 14:00
Paylaş

Hazine Müsteşarlığının, 'Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’de dün itibariyle yayımlandı.

Enerji desteği, "TÜİK tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYH tutarı 1500 dolar veya daha az olan, 5084 sayılı Kanun kapsamında yer alan iller ile bu iller dışında kalan ve DPT tarafından 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller ile Gökçeada ve Bozcaada'da bulunan işletmeler” için uygulanacak.

Buna göre, işletmelerin, 2007 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönemde enerji desteği uygulamasından yararlanabilmesi için;

-Hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu ile imalât sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyet göstermeleri,

-1 Nisan 2005 tarihinden sonra yeni işe başlayan işletmelerde fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırılması

- 1 Nisan 2005 tarihinden önce, faaliyette bulunan işletmelerde bu tarihten önce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirmiş oldukları prim ve hizmet belgelerinde beyan edilen işçi sayılarının asgari 10 işçi olması veya istihdamın 10 işçiye tamamlanması gerekiyor.

Enerji desteği oranı 1 Nisan 2005 tarihinden sonra faaliyete geçen işletmelerde '10 işçi çalıştırılması' halinde yüzde 20 olacak. Bu orana, asgari sayıdan sonraki her bir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilecek.

Bu tarihten önce faaliyette bulunan işletmelerde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirmiş oldukları işçi sayılarının 10 kişinin üzerinde olması halinde ve işletmelerin 1 Nisan 2005 tarihinden önceki istihdamının asgari 10 kişi olması veya 10 kişiye tamamlanması halinde de enerji desteği oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra, asgari sayının veya 10 kişinin üzerinde işe alınan her bir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilecek.

Yararlanılabilecek enerji desteği oranı, OSB'nde veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin yüzde 50'sini, diğer alanlarda kurulu işletmeler için yüzde 40'ını geçemeyecek.

Enerji desteği uygulaması, 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılacak. Ancak, destek uygulanacak illerde 1 Nisan 2005 tarihinden sonra yatırıma başlanan tesisler için, yatırımların;

-31 Aralık 2007 tarihine kadar tamamlanması halinde işletmeye geçiş tarihinden itibaren 5 yıl,

-31 Aralık 2008 tarihine kadar tamamlanması halinde işletmeye geçiş tarihinden itibaren 4 yıl,

-31 Aralık 2009 tarihine kadar tamamlanması halinde işletmeye geçiş tarihinden itibaren 3 yıl, süre ile enerji desteği uygulanacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.